Se til byggenæringen Astrup!

Tirsdag kunne Erna Solberg vise frem sin nye regjering på Slottsplassen - og blant dem fant vi landets første digitaliseringsminister. Vi håper Nikolai Astrup så raskt som mulig får opp øynene for potensialet som ligger og venter i byggenæringen.

Byggenæringen er en av landets desidert største næringer og verdiskapere. I 2019 skal omsettes for rundt 475 milliarder kroner innen bygg og anlegg - og næringen har opplevd en kraftig økning, innen de fleste sektorer, de senere årene. Denne økningen skal fortsette også i tiden fremover – og det skal i all tid realiseres både bygg og infrastruktur for å utvikle landet vårt – så vi er definitivt en evighetsnæring.

Selv om en god del av arbeidet som gjøres i næringen på en god stund fremover aldri helt kan digitaliseres bort fra det tradisjonelle og manuelle – ligger det et enormt digitaliseringspotensial og venter. Vår lokale byggenæring ligger på global basis på et meget høyt nivå med å ta bruk digitale og automatiske produksjonsprinsipper, spesielt innen enkelte områder. Ikke minst var man tidlig ute med å ta i bruk BIM. Med relativt dyr arbeidskraft, solide virksomheter og høyt utdannede mennesker tilknyttet næringen, ligger alle forutsetninger til rette for å kunne ta en lederposisjon innen dette feltet, også i internasjonal målestokk. Noen steder har vi klart dette, mens andre steder henger vi for langt etter. Det finnes mange gode enkeltinitiativer, men i en såpass fragmentert næring er ikke disse prosjektene godt nok samlet eller forankret i en felles digital satsing som virkelig gir resultater som kan løfte alle bransjer i samme retning.

Nettopp her kan vår nye digitaliseringsminister utgjøre en stor forskjell. Nikolai Astrup kan være med på å bidra til å bygge et felles digitaliseringsinitiativ som kan gi en skikkelig boost, og som kan spare både næringen og samfunnet for milliarder av kroner - og gi en mer effektiv utbygging av en rekke ulike prosjekter. Det finnes mange muligheter innen både bygg og anlegg. Innen anlegg, hvor staten selv er den desidert største byggherren, skal det gjøres enorme investeringer løpet av de nærmeste årene. Det jobbes nå med flere digitale effektiviseringer innen denne sektoren, og de statlige byggherrene vil i tiden fremover sette strenge digitale krav til sine leverandører - noe regjeringen også vil kreve. Her kan også Astrup være en sterk hjelper for å få i gang, og ikke minst støtte, de riktige prosessene. For det er ikke snakk om små prosesser som må settes i gang for å hente ut en maksimal effekt – her må man se på hele verdikjeden fra den første planleggingen starter til de ferdige byggene og anlegge står klare. Ikke minst er det mye å hente i den tidlige fasen.

Vi håper derfor byggenæringen nå kjenner sin besøkelsestid og får opprettet en god kontakt med den nye digitaliseringsministeren – samt at Astrup da også ser mulighetene som ligger og venter innenfor bygg og anlegg. Vi er helt overbevist om at ingen andre næringer vil ha så mye digitaliseringsgevinster å hente som nettopp byggenæringen - og her har også regjeringen et viktig ansvar med å både se de gode mulighetene – og faktisk hva som ligger og venter innen denne sektoren.