Se Statnett lyssette verdens største sjømerker

De 60 meter høye kraftmastene i Selvik i Sande kommune lyste onsdag opp i rødt og grønt.

Det skriver Statnett i en pressemelding via byrånettsidenNewswire.

– Ved å forvandle de to dominerende kraftmastene i Svelvik til to lysende bautaer, ønsker vi å vise at det skjer mye positivt i Svelvik. Det håper vi de lysende mastene kan være et uttrykk for, sier prosjektleder Knut Morkestrand i Svelvik Næringsråd.

Ettersom Svelvik-sundet er en del av seilingsleden inn til Drammen havn, er mastene vesentlig høyere enn det som er vanlig for Statnetts master, heter det i pressemeldingen.

– Mastene er om lag 60 meter høye for at alle typer fartøyer skal kunne passere under ledningene. Vanligvis er våre master mellom 20 og 25 meter, sier senior kommunikasjonsrådgiver Gunnar Romsaas i Statnett.

Prosjektleder Knut Morkestrand mener mastene kan sammenliknes med Eiffeltårnet.

– Om det er å overdrive, kan de nok sies å være verdens mest spektakulære sjømerker, sier Morkestrand i meldingen.

Prosjektet har blitt til ved et spleiselag mellom lokale bidragsytere, hvor Statnett har bidratt med én tredjedel.