Se "Jern-Erna" i aksjon

LNS sin TBM ved Nedre Røssåga kraftverk har nå drevet cirka 1650 meter ny vannkrafttunnel. (Se bilder).

Byggeleder Erik Dahl Johansen i Stakraft.

– LNS ligger noe etter den opprinnelig planlagte fremdriften, men vi regner nå med å komme inn i fjellpartier med noe bedre borbarhet og forventer at inndriften vil øke ganske betydelig fremover, sier byggeleder Erik Dahl Johansen i Statkraft.

«TBM for dummies»

Byggeindustrien besøkte Statkrafts vannkraftprosjektet i forbindelse med at Tekna i midten av september arrangerte ekskursjonen «TBM for dummies». Rundt 25 bransjefolk fra både rådgivere, entreprenører, byggherrer og leverandører var med til det som er det første TBM-prosjektet i Norge på over 20 år.

Monstermaskin

TBMen fra den amerikanske produsenten Robbins, som ble døpt Jern-Erna, har en diameter på 7,23 meter. Den er 125 meter lang og har en totalvekt på cirka 900 tonn.

– Det var en lang og krevende prosess og sette sammen TBMen, men nå har vi kommet greit i gang med driften. Vi har en målsetting om en inndrift på 1-3 meter i timen og forventer en inndrift på mellom 90 og 170 meter i uken, forteller driftsleder Tobias Andersson i LNS.

Driftsleder Tobias Andersson i LNS.

Da Byggeindustrien besøkte prosjektet hadde monstermaskinen en inndrift på cirka to meter i timen.

Mye nytt å lære

I prosjektet skal LNS drive cirka 19 kilometer tunnel, hvorav 7,5 kilometer med TBM. Erik Dahl Johansen sier det har vært noen utfordringer knyttet til TBM-driften, men så langt ser det ut som prosjektet skal komme i mål som planlagt.

– TBM-messig har hovedutfordringen så langt vært at det er en gjennomopptatt metode i Norge. Det er mye nytt for entreprenør å lære seg både med tanke på montasje og boring, og det er nye mannskaper som skal samkjøres. I tillegg har det vært forholdsvis hardt fjell, opplyser Statkrafts byggeleder.

Det blir en egen reportasje om erfaringene med TBM-drivingen i Røssåga kraftverk i neste utgave av Byggeindustrien.