Se husene forsvinne bit for bit

For å gjøre plass til nye Ulriken tunnel måtte tre antikvariske hus i Bergen plukkes ned planke for planke. Her kan du se den tidkrevende rivingen unnagjort på få minutter.

Nye Ulriken tunnel skal bygges i det svært tettbygde området Fløen i Bergen sentrum. Her ligger gamle villaer og næringsbygg tett i tett, og for å gi plass til den nye tunnelen måtte flere av dem fjernes før byggestart.

Det eldste huset er datert helt tilbake til 1770-tallet, og både dette og to andre bygg skal gjenreises når jernbaneutbyggingen er ferdig. En av bygningene var opprinnelig en sjøbod som ble bygget på 1800-tallet da sjølinjen gikk inn til Fløenområdet. Nå er det tørt på alle kanter og sågar et jernbanespor mellom tomten til den gamle sjøboden og sjøkanten.

På grunn av bygningenes antikvariske og historiske verdi ble rivingen gjennomført i tett dialog med Byantikvaren i Bergen. For å muliggjøre gjenoppbyggingen er alt bevaringsverdig materiale nøyaktig merket og registrert underveis. Materialene ble også varmebehandlet før lagring for å hindre forråtnelse og angrep av mit. Det hele ligger nå trygt lagret i påvente av å bli bygget opp igjen i Fløen når ny tunnel er på plass.