Fasade og tak på Schweigaardsgate 33 er spekket med solcellepaneler. Målet er å produsere 100 000 Kwh i året, noe som vil dekke kjølebehovet i bygget. Foto: Tora Hope/Grønn Byggallianse

Schweigaardsgate 33 er det første bygget som er miljøsertifisert lokalt

Grønn Byggallianse tok i 2019 sertifiseringsaktiviteten hjem til Norge. Schweigaardsgate 33 er første bygg som har fått sertifikatet fra Norge. Med BREEAM-NOR som verktøy har Bane NOR Eiendom holdt fokus på bærekraft hele veien.

et var en milepæl for Grønn Byggallianse da organisasjonen i februar 2019 ble et sertifiseringsorgan for miljøsertifiseringsordningen BREEAM-NOR.

Ansvaret for sertifiseringen ble da flyttet fra Storbritannia til Norge. Nå har det første bygget fått prosjekteringssertifikat fra Grønn Byggallianse, skriver de i en pressemelding.

I Schweigaardsgate 33 har Bane NOR Eiendom jobbet målrettet fra starten av for å lage et bygg som er fleksibelt og kan få et langt liv.

- Målet er at om 200 år står dette bygget fortsatt, sier prosjektdirektør i Bane NOR Eyvind Skaar.

For Bane NOR er det sentralt å lage fleksible bygg som varer, og som fungerer godt for menneskene som skal bruke bygget.

Bane NOR Eiendom har en klar miljøstrategi. Alle nybygg på over 10 000 kvadratmeter skal BREEAM-sertifiseres, med ambisjon om å oppnå karakteren Excellent.

En BREEAM-NOR-sertifisering innebærer at et bygg dokumenterer på en tydelig og klar måte at det oppfyller miljøkrav.

- Det som betyr noe, er at du gjør det du sier at du skal gjøre. BREEAM-NOR gir oss en retning for arbeidet, og en grundig og god dokumentasjon på alle valg som er tatt underveis. Med verktøyet har vi god kontroll hele veien, fra design til ferdig bygg. I dette bygget er det ikke tatt et eneste ubevisst valg, forteller Skaar.