Scan Survey satser sømløst

Scan Survey ser nå et økende forretningspotensial gjennom mer BIM-prosjektering og myndighetenes krav til helhetlige modelleveranser.

– Om man ikke har en god grunnmodell er det en risiko for overraskelser underveis i prosjektet, underbygger Jørgen Ravn, nestor, grunder og teknisk leder i Scan Survey. Selskapet startet i sin tid med tradisjonell landmåling, men virksomheten jobber i dag stadig mer med bearbeiding av data fra eksterne leverandører og eksisterende kartdatabaser. Scan Survey bearbeider skannedata fra fly og bil i tillegg til egne målinger.

– Både i tidlig planfase og under detaljeringen bør terrengmodellen være best mulig for å kunne ta de riktige beslutningene og unngå problemer, påpeker Ravn. Han berømmer de norske veg- og banemyndighetene for å være helt i front når det gjelder krav til modelleveranser.

Unik samhandling med NovapointDCM
Ravn peker spesielt på at følgen av dette er at alle fagprosjekterende nå kan jobbe samtidig mot samme levende datamodell. Dette har ikke vært fullt mulig i infrastrukturprosjekter før Vianova Systems nylig kom med sin nye generasjon NovapointDCM med den skybaserte samhandlingsløsningen QuadriDCM.

Jørgen Ravn annonserer nå at Scan Survey er klar til å levere sømløse, detaljerte terrengmodeller til QuadriDCM. Selskapet har gjort utviklingsarbeid i et par års tid for å tilpasse seg NovapointDCM. DCM står for øvrig for Design, Construction & Maintenance.

Pionerer
– NovapointDCM er simpelthen det verktøyet vi har drømt om i flere år, forfekter Ravn. – Verktøyet er sterk på 3D-visualisering og håndterer store datamengder. Det betyr at når vi har bearbeidet millioner av skannepunkter, kan vi kjapt se hva vi har gjort. Vi kan snu på modellen og gjøre visuell kvalitetskontroll. Typiske feil i datagrunnlaget oppdages fort.

Scan Survey er pioner i denne sammenheng og har jobbet med NovapointDCM i betaversjon siden 2010.

Bedre modeller – bedre resultat
– Vi har ennå ikke greid å kvele systemet på grunn av datamengder, påpeker Ravn. – Vi har gjort et betydelig utviklingsarbeid for å levere TIN-modell til NovapointDCM slik at kartinformasjonen utnyttes optimalt. Først og fremst ved å bearbeide informasjonen og redusere datamengden, samtidig med at kvaliteten på terrengmodellen bevares.

TIN-metoden krever mer beregningstid enn rutenettsmodellen, men gir til gjengjeld de detaljene man trenger.

– Dette innebærer kanskje 20 % mer databearbeiding, men denne investeringen får prosjektet igjen i mangfold ettersom det gir et mye bedre grunnlag å prosjektere på, mener Ravn.

Rike modeller – ”små” datamengder
– Noe som er veldig interessant med NovapointDCM er at vi nå klarer å kombinere egenskapene som ligger i FKB-kartet med modelleringen. Vi får eksempelvis med skogsflater og andre entydige terrengflater inn i 3D-modellen, inkludert beskrivelser og verdier. I tillegg kan vi angi metadata og kvaliteten på dataene, angitt på den enkelte flate.

For å redusere punktmengden etter laserskanning gjør Scan Survey også flere tiltak for å redusere datamengden.

Ett konkret eksempel på resultatet er en helikopterskanning av en 40 km lang og 2-3 km bred terrengkorridor, med 400m bred inngrepssone. Fra en opprinnelig punktsky på en halv milliard punkter ble modellen omgjort til 20.000 detaljerte flater. En datamengde på 25Gb ble redusert til 400Mb samtidig med at kvaliteten på modellen ble bevart.

Sømløst og sporbart
– NovapointDCM tar vare på alt, berømmer Ravn. – Vegingeniøren kan dermed se hva Scan Survey har gjort med terrengmodellen. Det ligger god sporbarhet i systemet med informasjon om standardavvik og punktreduksjon på den enkelte flate.

Scan Survey mener terrengmodellering fra flere kilder er kommet for å bli og vil bli brukt i enda større omfang fremover.

– Vår styrke er at vi setter det hele sammen til en sømløs modell, sier Jørgen Ravn. – Fagingeniørene skal ikke bruke tid på å sette sammen data fra landmåling, fly- og bilskanning. De er betalt for å prosjektere.