Bjørn Nordseth i Protan (t.h.) og Tor Ove Nesset i Sensor Innovation. Foto: Protan

Bjørn Nordseth i Protan (t.h.) og Tor Ove Nesset i Sensor Innovation. Foto: Protan

Satser på teknologiløsning som varsler om fukt og slukproblemer på taket

Takmembranprodusenten Protan AS har inngått samarbeidsavtale med Trondheim-selskapet Sensor Innovation AS og skal tilby deres nye fuktteknologi into.

– Into-sensorene overvåker både unormal fuktutvikling i takkonstruksjonen og slukvarsling over hele takflaten. Systemet kan også installeres i vegger og andre kritiske områder, som sikringsskap og tekniske rom, heter det i en melding fra aktørene.

– Dette er en spennende teknologi som vi i første omgang skal tilby i våre takløsninger, men vi ser også for oss at dette er en teknologi som kan ha anvendelse på flere av våre andre forretningsområder, sier Bjørn Nordseth, sjef for teknisk salg i Protan, i meldingen.

Trenden går mot at takflatene utnyttes til mange ulike formål, noe som øker potensielle utfordringer med fukt og behovet for gode kontrollmekanismer.

– Grønne tak, takhager, takterrasser og gangarealer kan gjøre det mer vrient med visuelle inspeksjoner, og da blir sensorteknologi som into nødvendig for å oppdage fuktproblemer så tidlig som mulig, mener Protan.

Sensorene er trådløse og opererer med over 30 års levetid på batteri.

– Sensorene vil oppdage fukt i takkonstruksjonen på et veldig tidlig tidspunkt. Den varsler ikke bare når det blir kritisk, men gir mulighet for å følge takets helsetilstand over tid gjennom grafisk fremstilling i en spesialutviklet programvare, forklarer Nordseth.

– Å unngå fuktproblemer kan for eksempel sikre at isolasjonsverdien forblir bra. Andre fordeler er økt levetid på bygg, forutsigbare og reduserte energi- og vedlikeholdskostnader, reduserte forsikringsutbetalinger og bedre inneklima, siden man vil kunne unngå sopp og råteskader i kjølvannet av fuktproblemer, heter det i meldingen.

– Protans kompetanse og innovative holdning gjør de til en perfekt match mot våre visjoner om å gjøre byggebransjen mer bærekraftig og tilgjengelig for sluttkundene. For oss som teknologiselskap er det viktig for oss å knytte oss tettere til en markedsledende og industriell samarbeidspartner som Protan, sier styreleder Tor Ove Nesset i Sensor Innovation.