Ole Jermstad, prosjektsjef i TOBB (t.v) og Tor Ove Nesset COO i Sensor Innovation.
Ole Jermstad, prosjektsjef i TOBB (t.v) og Tor Ove Nesset COO i Sensor Innovation. Foto: Sensor Innovation.

Satser på fuktovervåkning i alle nye boligprosjekter

Boligbyggelaget TOBB og Sensor Innovation har signert en rammeavtale som innebærer at teknologiselskapets fuktsensorsystem skal tas i bruk på alle nybygg som oppføres i regi av TOBB.

Det norske teknologiselskapet har utviklet sensorsystemet Into som overvåker, måler og varsler om fuktdannelser og temperaturer i og på bygningsmassen.

TOBB, Midt-Norges største boligbyggelag, og Sensor Innovation har nå signert en rammeavtale som innebærer at fuktsensorsystemet skal tas i bruk på alle nybygg som oppføres i regi av TOBB, skriver Sensor Innovation i en pressemelding

– TOBB er som mange andre aktører i bransjen opptatt av bærekraft, og av konkrete tiltak som gir dokumentert effekt. Når Sensor Innovation kom på banen med en så gjennomarbeidet og aktuell teknologi, ble vi raskt sikre på at dette var noe vi ville teste ut, forteller Ole Jermstad, prosjektsjef i TOBB.

Ifølge tech-selskapet har flere av TOBBs samarbeidspartnere også tatt i bruk fuktovervåkningen.

– Det gjør oss trygge på at det å samarbeide med Sensor Innovation er et klokt og strategisk riktig valg, kommenterer Jermstad.

Omfattende testperiode ligger til grunn

TOBB har i løpet av en grundig testperiode benyttet Sensor Innovation og deres produkter og tjenester på boligkomplekset Sentrumsgården i Buvika sør for Trondheim. Det er erfaringene fra dette prosjektet som ligger til grunn for den inngåtte rammeavtalen, opplyser Sensor Innovation.

I forbindelse med byggingen av Sentrumsgården, ble sensorer sendt til en fabrikk i Polen, hvor bygningselementene til boligene ble produsert. Med sensorer i selve bygningsmassen fikk TOBB kontinuerlig tilstandsovervåking helt fra elementene forlot fabrikken og fram til bygget nå er ferdigstilt og har gått over i den ordinære driftsfasen, skriver Sensor Innovation.

– Etter testperioden kunne vi dokumentere at bygget hadde de fuktverdiene det skal ha, og være sikker på at entreprenøren har gjort godt arbeid. Når vi visste at bygget var tørt, var det ekstra tilfredsstillende å overlevere Sentrumsgården til borettslaget i Buvika, sier Jermstad.

Kan monteres i ferdige bygg

TOBB har en rekke nyboligprosjekter der produktene vil bli brukt i både i byggefasen og i driftsfasen. Boligbyggelaget forvalter i tillegg over 1.000 boligselskap der de bistår med teknisk forvaltning.

Produktene til Sensor Innovation kan også monteres i ferdige bygg, og gi boligselskapene overvåkning av for eksempel tak og verandaer, står det i meldingen.

Tror flere boligbyggelag vil vise interesse

Siden 2009 har TOBB også vært med i et storby-samarbeid, sammen med Bate i Stavanger, Usbl i Oslo, Vestbo og BOB i Bergen, Nobl i Bodø og BONORD i Tromsø og Harstad. I tillegg til utvikling av blant annet felles IT-system og samarbeid om forsikringer, ligger det også et potensial i at partene i samarbeidet kan utveksle erfaringer og teknologiske nyvinninger, ifølge Ole Jermstad i TOBB

­– Det er klart at for en aktør som Sensor Innovation kan det ligge store muligheter innen storby-samarbeidet, når de øvrige aktørene også blir bedre kjent med teknologien og konseptet. Det er realistisk å tro at flere av boligbyggelagene vil vise interesse og tilby sensorsystemet, når vi i TOBB får høstet og delt enda flere erfaringer, sier han.

– Tydelige mål

Sensor Innovation mener TOBB fra dag èn har vært tydelige på sine mål med samarbeidet, som altså har ført frem til at selskapene har inngått en rammeavtale.

– For oss er samarbeidspartnere som TOBB, med den utviklingskulturen og samarbeidsholdningene de viser i alle ledd, avgjørende for å lykkes med nye og innovative produkter, uttaler Tor Ove Nesset i Sensor Innovation.

Drastisk økning i antall vannskader

I pressemeldingen trekker Sensor Innovation frem tall fra 2021 som viser at fuktskadekostnadene for nybygg under garantiperiode var på 7,5 milliarder kroner, mens tilsvarende tall i driftsfasen (etter 5. driftsår) var på 5,3 milliarder.

Selskapet opplyser også at det de 15 siste årene har vært en drastisk økning i antall vannskader i Norge. 7 av de 10 verste vannskadeårene i historien har funnet sted siden 2010, skriver Sensor Innovation.