Jørgen Young i Isola var med på å montere smarte dampsperrer og sensorer i pilotprosjektet. Foto: Systemhus
Jørgen Young i Isola var med på å montere smarte dampsperrer og sensorer i pilotprosjektet. Foto: Systemhus

Tester smarte dampsperrer i kompakte tretak

Denne uken startet et pilotprosjekt med smarte dampsperrer i kompakte tretak. Aktørene mener dette vil gi redusert byggehøyde og mindre materialbruk.

Det er Systemhus-bedriften Sjøen Hus på Karmøy, byggevareprodusenten Isola, sensorprodusenten Sensor Innovation og SINTEF som har gått sammen om å teste ut en ny konstruksjonsløsning med smart dampsperre og sensorteknologi i et pilotprosjekt, skriver selskapene i en felles pressemelding.

Denne uken ble smart dampsperre og fuktsensorer montert i taket på en seksmannsbolig som Sjøen Hus bygger i Stongtunet byggefelt på Åkrehamn som et pilotprosjekt. Resultatene fra lignende prosjekter viser veldig gode resultater.

- Kompakte tretak og terrasser med smart dampsperre fra Isola er en innovativ byggeteknisk løsning som kontrollerer fuktinnholdet i konstruksjonen. Dampsperren slipper ut fukt i sommerhalvåret og er damptett vinterhalvåret. Dette overvåkes med sensorer, forteller Jørgen Young, leder for Innovasjon og Utvikling i Isola i meldingen.

Han mener løsningen gir mange fordeler. For det første er en konstruksjon med smart dampsperre effektivt fordi byggehøyden og materialbruken reduseres og dermed også utslipp av klimagasser. Det gir byggherren et sikret tak.

Løsningen med smart dampsperre fra Isola er utviklet i tett samarbeid med SINTEF. Forutsetningen for å bruke produktet er at det monteres i kontrollerte former, og at tilstanden på den smarte dampsperren kontrolleres og dokumenteres i drift.

Fuktsensorteknologier testes ut i dette pilotprosjektet. Sensorene skal kontrollere fukt i trematerialene i byggeperiodene og senere i byggets driftsfase. De skriver at Sensor Innovations sensorer er vurdert til å være av det beste på markedet for dette anvendelsesområdet. Denne teknologien kan benyttes i alle byggets faser, og dekker alle anvendelsesområder i en bygningskonstruksjon, inkludert frost.