Foto Terje Løchen Foto Terje Løchen

Satser på Fornebu Næring

Styret i Fornebu Utvikling (FBU) har besluttet å aktivt markedsføre selskapets næringstomter på Fornebu for salg. Beslutningen er i tråd med selskapets strategi om å konsentrere virksomheten rundt boligutvikling på Fornebu.

- Et salg vil gi oss ytterligere økonomisk handlefrihet til å akselerere fremdriften innen bolig, der vi for tiden ser et sterkt moment i markedet, sier administrerende direktør Morten Grongstad i Fornebu Utvikling.

Det seneste året har FBU arbeidet med å fokusere driften inn mot bolig. Blant annet er prosjekter i Stavanger og Odense, samt enkelte næringstomter på Fornebu, blitt solgt. Når FBU nå søker å avhende de gjenværende næringseiendommer på Fornebu vil det være det siste steget i prosessen mot å rendyrke Fornebu Utvikling som boligutviklingsselskap.

Næringsarealene ligger hovedsaklig innenfor delområdet 1.2/1.3 som i alt omfatter over 70 mål tomt beliggende meget sentralt i det forretningsområdet som er etablert i nærheten av Telenor Arena. Tomten representerer et av de siste store næringsutviklingsområder i Fornebu/ Lysaker regionen.

Området har i dag en næringsregulering på i underkant av 60 000 m2 BTA (kontor, hotell og handel) og drøyt 30 000 m2 boligareal i fase 2. Området vil bli vurdert solgt i enkeltområder eller som helhet.

Fornebu Utvikling har allerede fått henvendelser fra flere aktører som har vist interesse for næringseiendommene, og selskapet tar sikte på å sluttføre prosessen innen utgangen av tredje kvartal 2011.