Sanner lover fylkesmannen til Steinkjer

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) lover at Steinkjer skal få hovedsetet for fylkesmannen dersom de to fylkene slår seg sammen.

I et brev til Nord-Trøndelag fylkeskommune skriver Sanner at hovedsetet for et sammenslått fylkesmannsembete vil bli i Steinkjer, melder NRK.

Vilkåret er at fylkestingene fatter vedtak om sammenslåing før sommeren.

Bryter fylkeskommunene denne tidsfristen, vil spørsmålet bli en del av den store regionreformen som regjeringen nå planlegger. Trøndelag vil da bli vurdert sammen med øvrige fylker.