Hvalfangermonumentet midt i Sandefjord sentrum. Av landets 20 største kommuner, er Sandefjord best på å fremme boligbygging, viser en undersøkelse gjort av Samfunnsøkonomisk Analyse (SØA) for Norsk Boligbyggelag (NBBL). Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB
Hvalfangermonumentet midt i Sandefjord sentrum. Av landets 20 største kommuner, er Sandefjord best på å fremme boligbygging, viser en undersøkelse gjort av Samfunnsøkonomisk Analyse (SØA) for Norsk Boligbyggelag (NBBL). Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB

Sandefjord kåret til landets mest boligvennlige storkommune

Sandefjord er best av landets storkommuner på å fremme boligbygging, mens Asker er dårligst, viser en undersøkelse gjort for Norsk Boligbyggelag (NBBL).

Boligvennlighetskåringen, som er utviklet av Samfunnsøkonomisk Analyse (SØA) for NBBL, rangerer hvor godt kommunene sørger for at det bygges nok og riktige boliger, og at tidsbruk og gebyrer er på et fornuftig nivå, skriver NBBL i en pressemelding.

– Kommuner som lykkes i kåringen, bidrar til å holde boligbyggingen oppe og boligprisene nede. Kommuner med for få byggeklare tomter, høye gebyr og lang saksbehandlingstid bidrar til unødvendig høye boligpriser og et dårligere utvalg av boliger for sine innbyggere. De kommer dårlig ut i kåringen, sier administrerende direktør Bård Folke Fredriksen i NBBL.

Sandefjord kommer best ut av landets 20 største kommuner. NBBL viser blant annet til at ingen private planforslag ble avvist i 2021, at kun 1,4 prosent av byggesøknadene i kommunen blir avslått, og at kommunens tidsbruk for behandling av reguleringsplaner i snitt er 129 dager. Det er langt raskere enn Bergens 480 dager.

Av de 119 kommunene som er analysert, kommer Levanger aller best ut.

De seks dårligste av storkommunene, Drammen, Bærum, Nordre Follo, Oslo, Lillestrøm og Asker, ligger alle i Oslo-regionen.