Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Samferdselsministeren om Musk-selskap: - Utfordrer vår måte å tenke på

Elon Musks The Boring Company vil presentere tunnelkonsept med selvkjørende biler for Fornebubanen. Samferdselsministeren synes selskapets teknologi er spennende, men peker på Oslo og Viken som sentrale premsissleggere i prosjektet.

Fredag kunne Byggeindustrien fortelle at The Boring Company og norske Seabrokers, der Ketil Solvik-Olsen er forretningsutvikler, har hatt digitale møter med partiene i transportkomiteen på Stortinget.

The Boring Company og Seabrokers har tilbudt seg å legge frem mer omfattende dokumentasjon og kostnadsvurderinger på deres konsept tilpasset Fornebubanen dersom myndighetene viser interesse for det.

I dag har t-baneprosjektet en kostnadsramme på drøye 16 milliarder kroner.

The Boring Company bygger i dag et underjordisk system for autonome biler i Las Vegas.

De to tunnelene er til sammen rundt seks kilometer, og er tilknyttet et stort konferansesenter i byen. Her har The Boring Company vunnet oppdraget med en pris på i underkant av 500 millioner kroner.

To av hovedgrepene til The Boring Company for å kutte kostnader er å redusere tunneldiameteren, samt å øke tunnelboremaskin-hastigheten betydelig.

Det er denne teknologien med selvkjørende biler selskapet ser for seg å ta i bruk i Norge.

Hareide: Spennende og kostnadseffektivt

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf) mener Musk-selskapets teknologi er spennende.

– The Boring Company er en aktør som har vist interesse for det norske markedet. Den nye teknologien de benytter, og systemet for kollektivreiser som de utvikler, er helt nytt, kostnadseffektivt og derfor spennende, skriver samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i en e-post til Byggeindustrien.

– Det å legge opp kollektivtransport med autonome kjøretøy og et kø- og parkeringssystem som de gjør, utfordrer vår måte å tenke framkommelighet på, legger han til.

Oslo og Viken viktige premissleggere

Men om teknologien kan være aktuell for Fornebubanen, slik Fremskrittspartiet ønsker å se nærmere på, er heller tvilsomt.

– Når det gjelder Fornebubanen er det forhandlingspartene i Oslopakke 3 som legger rammene og tidslinjen for denne. Oslo kommune og Viken fylkeskommune er viktige premissleggere for fremtidig konsept for denne banen, som har kommet et godt stykke på vei. Men generelt vil jeg si at framtidens transportsystemer avhenger av innovative bedrifter som denne er et eksempel på, og som vi bør være nysgjerrige på og åpne for, skriver samferdselsministeren.

For fem dager siden ble Oslo kommune og Viken fylkeskommune ble enige om finansiering av Fornebubanen, og fredag kom både ny E18 vest for Oslo og Fornebubanen et skritt nærmere takket være enighet i transportkomiteen på Stortinget.

Skal ha møte om Fornebubanen

På spørsmål om hva enigheten om E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta vil bety for Fornbubanen og om regjeringen vil forplikte seg til tidligere løfte om 50 prosent finansiering av banen, svarer Hareide slik:

– Jeg er glad for at E18 Lysaker – Ramstadsletta nå ser ut til å få sin løsning. Stortinget behandler saken på torsdag. Det vil fortsatt måtte stilles lokal garanti for at prosjektet skal kunne realiseres, men jeg håper – og tror – at dette vil løse seg. Det skal jo også være et grunneierbidrag til Fornebubanen, og deres bidrag vil være avhengig av at E18 realiseres pga. ny adkomst (Vestre Lenke) til Fornebubanen. Jeg har invitert berørte lokale myndigheter til et møte den 25. juni, og da ser jeg fram til å diskutere videre både Fornebubanen, byvekstavtale og en mulig tilleggsavtale på grunn av regjeringens bompengeavtale fra 2019, skriver Hareide.

Sp: Vil ikke peke på ett selskap

Bengt Fasteraune (Sp) vil ikke peke på enkeltselskaper. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

På Stortinget er det flere av partiene som synes teknologien til The Boring Company er spennende.

Men Arbeiderpartiets Sverre Myrli understreket lørdag at det vil være opp til fagetatene å vurdere teknologien og at Stortinget ikke kan plukke ut en teknologi fra ett bestemt selskap i en offentlig konkurranse.

Mandag sier Senterpartiet og Bengt Fasteraune fra transportkomiteen det samme til Byggeindustrien.

– Senterpartiet er positive til all ny teknologi og innovative løsninger som gjør at samferdselsprosjekter blir billigere og bedre. I arbeidet med ny NTP har ekspertutvalget for teknologi i fremtidens transportsystem sett på hvordan ressursene i transportsektoren kan brukes mer effektivt og fremtidsrettet. Senterpartiet mener vi må se hvilke teknologiske løsninger som gjør transportsektoren bedre. Men vi kan ikke nå peke på enkeltselskaper og enkeltkonsept. Jeg regner med at også dette selskapet er kvalifisert til å være med i konkurransen om å bygge infrastruktur i Norge, sier han.

OBOS: Trenger ikke fikse ideer nå

Daniel Siraj i OBOS skriver på Twitter at Fornebubanen ikke trenger fikse ideer nå. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

OBOS, en av aktørene som har sagt seg villig til å gå inn med milliardbeløp for å få finansiert t-bane-prosjektet mellom Oslo og Bærum, vil ikke slippe Elon Musks selskap til på prosjektet.

Det skriver OBOS-sjef Daniel Kjørberg Siraj i klartekst på Twitter. OBOS-sjefen er imidlertid åpen for Musk-selskapets teknologi i andre prosjekter i hovedstaden.

– Fornebubanen trenger ikke nye fikse ideer nå! Jeg inviterer imidlertid gjerne

@ketilso (Ketil Solvik-Olsen journ. anm) og The Boring Company på et møte om hvordan de kan sikre kollektivbetjening til Gjersrud Stensrud- et nytt byområde med potensiale på i alle fall 15.000 boliger! skriver OBOS-sjefen på Twitter.