The Boring Company lager tunneler for autonome køyretøy, elektriske biler og mikro-busser. Nå viser de interesse for Norge og Fornebubanen. Foto: The Boring Company

Dette sier Høyre, SV og Ap om Elon Musk-interesse for Fornebubanen

På Stortinget mener flere av partiene at Elon Musks tunnelsystem med selvkjørende biler og minibusser er spennende, men både Høyre, SV og Ap tror planleggingen av Fornebubanen har kommet for langt til at det er en realistisk transportløsning mellom Oslo og Bærum.

Elon Musk her under presentasjonen av The Boring Company sin testtunnel i Hawthorne i California. Foto: Robyn Beck/Pool Photo via AP

Fredag kunne Byggeindustrien fortelle at Elon Musk-selskapet The Boring Company viser interesse for Fornebubanen.

The Boring Company og norske Seabrokers, der Ketil Solvik-Olsen er forretningsutvikler, har nylig hatt digitale møter med partiene i transportkomiteen på Stortinget.

The Boring Company bygger i dag ut to tunneler under et stort konferansesenter i Las Vegas der selvkjørende biler og minibusser skal transportere mennekser mellom stasjonene.

Fremskrittspartiet er svært positive til teknologien og har i innstillingen for E18 Vestkorridoren lagt inn en merknad om Musk-konseptet.

Bård Hoksrud og Frp vil la Musk-selskapet regne på Fornebubanen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Bård Hoksrud ser gjerne at Musk & Co får lov til å regne på mulighetene for å bygge transportløsningen fra Oslo til Fornebu.

– Noen vil si de kommer for seint på banen fordi dette prosjektet har kommet et godt stykke på vei. Men dersom det er mulig å spare flere milliarder kroner, så mener jeg vi må lytte til hva de har å si, sa Bård Hoksrud (Frp) til Byggeindustrien fredag.

Flere av de andre partiene i transportkomiteen synes også Musk-selskapets teknologi er spennende. Men både Høyre, SV og Ap tror Fornebubanen har kommet for langt til at Musk-løsningen er et realistisk alternativ.

Døra på gløtt i Høyre

Men i Høyre holder de døra på gløtt dersom Viken og Oslo  ønsker å vurdere løsningen. 

Helge Orten i Høyre mener løsningen til Elon Musks The Boring Company er spennende. Arkivfoto.

– De har et veldig interessant konsept og en spennende teknologi. Arbeidet med Fornebubanen har etter vår vurdering kommet såpass langt at det kan være vanskelig å gjøre store endringer i konseptet. Men om fylkene som har ansvaret for kollektivtransporten ønsker å vurdere det, er vi selvfølgelig åpne for det. Samtidig kan denne type teknologi være svært relevant for andre kollektivprosjekter i Oslo-regionen, eller i andre norske byområder for den del, sier Helge Orten (H) til Byggeindustrien.

Ap: Fagetatene må på banen

Sverre Myrli (Ap) mener teknologien er spennende, men understreker at Stortinget ikke kan velge ute en bestemt teknlogi fra et speseilt selskap i offentlige utbygginger. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Arbeiderpartiet synes også at teknologien er interessant, men de peker på flere hindringer.

– Vi har hatt møte med med The Boring Company, og det de gjør i Las Vegas virker veldig interessant. Om det er overførbart til Norge vet jeg ikke, og uansett kan ikke Stortinget plukke ut én type teknologi fra ett bestemt selskap. Dette må fagetatene, som Statens vegvesen og Bane NOR, vurdere, sier Sverre Myrli (Ap) til Byggeindustrien.

SV: Må kjøre på med Fornebubanen

Arne Nævra (SV) synes autonome transportløsninger er interessante, men peker på flere fordeler ved skinnegående transportløsninger. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

SVs Arne Nævra fra transportkomiteen har selv ikke hatt anledning til å være med i møtene med The Boring Company og norske Seabrokers, men han sier utgangspunktet for SV er at ønsker å se på alle muligheter for nullutslipps kollektivtrafikk.

– Autonome nullutslippsløsninger vil være interessant i framtida, sier Nævra som likevel mener t-baner og skinnegående transport har flere fordeler når man skal transportere store befolkningsgrupper.

– For det første er energiforbruket desidert minst på grunn av lite rullefriksjon og luftmotstand. For det andre gir det ikke svevestøv eller mikroplastforurensing, selv om det er mulig at dette også kan løses med Musks løsning. For det tredje har skinnegående løsninger lang levetid, noe som gir mindre forbruk av ressurser over tid. Vi unngår også for stor resirkuleringsproblematikk med batterier og annet som må skrotes, sier Nævra.

– Når det gjelder Fornebubanen så er dette en løsning som har kommet langt, og det eneste realistiske, med de kunnskapene vi har nå, er å kjøre på for å få den bygd, sier Nævra.

Tesla som «vogner»

Ifølge The Boring Company har de klart å kutte byggekostnader betraktelig gjennom standardiserte tunnelløsninger spesielt tilpasset elektriske og autonome mikrobusser og biler.

I Las Vegas er planen å bruke Tesla Model X og en modifisert Model 3-variant med plass til 16 passasjerer som «vogner».

To av hovedgrepene for å kutte kostnader er å redusere tunneldiameteren, samt å øke tunnelboremaskin-hastigheten betydelig.