Elon Musk her under presentasjonen av The Boring Company sin testtunnel i Hawthorne i California. Foto: Robyn Beck/Pool Photo via APRobyn Beck AP

Elon Musk-selskap viser interesse for Fornebubanen

Elon Musk-selskapet The Boring Company bygger i dag tunneler for autonome Tesla-biler under Las Vegas. Nå ønsker de å regne på Fornebubanen.

The Boring Company lager tunneler for autonome køyretøy, elektriske biler og mikro-busser. Nå viser de interesse for Norge og Fornebubanen. Illustrasjon: The Boring Company

The Boring Company og norske Seabrokers, der Ketil Solvik-Olsen er forretningsutvikler, har nylig hatt digitale møter med partiene i transportkomiteen på Stortinget.

Musk-selskapets interesse bekreftes i en merknad fra Fremskrittspartiet i dagens innstilling fra transportkomiteen i Stortinget om finaniseringsplanen for E18 Vestkorridoren.

I merkanden skriver Frps medlemmer at norske Seabrokers og Elon Musk-selskapet The Boring Company nylig har presentert et konsept de mener har potensiale for å redusere bygge- og driftskostnader betydelig for vei- og kollektivløsninger.

The Boring Company og Seabrokers har tilbudt seg å legge frem mer omfattende dokumentasjon og kostnadsvurderinger på deres konsept tilpasset Fornebubanen dersom myndighetene viser interesse for det.

Bygger i Las Vegas

The Boring Company er i gang med prosjektet Las Vegas Convention Centre Loop. Her er bygger de to underjordiske tunneler som skal betjenes av Tesla Model X og Model 3-kjøretøy. Tesla Model 3-kjøretøyene vil væøre modifisert og romme opp til 16 passasjerer med både sitte og stå plasser. Illustrasjon: The Boring Company

The Boring Company, som ble startet av Elon Musk i 2017, bygger i dag et underjordisk system for autonome biler i Las Vegas. Tunnelsystemet er tilknyttet et stort konferansesenter i byen.

Her har The Boring Company vunnet en TBM-kontrakt på i underkant av 500 millioner kroner (50 millioner dollar) for bygging av to parallelle underjordiske tunneler som er i underkant av tre kilometer lange.

Ifølge The Boring Company har de klart å kutte byggekostnader betraktelig gjennom standardiserte tunnelløsninger spesielt tilpasset elektriske og autonome mikrobusser og biler. I Vegas er planen å bruke Tesla Model X og en modifisert Model 3-variant med plass til 16 passasjerer som «vogner».

To av hovedgrepene for å kutte kostnader er å redusere tunneldiameteren, samt å øke tunnelboremaskin-hastigheten betydelig.

16 milliarder for Fornebubanen

Elon Musk tweetet "Traffic is driving me nuts. Am going to build a tunnel boring machine and just start digging..." på slutten av 2016. I 2017 startet han The Boring Company. Skjermdump fra Twitter

The Boring Company mener altså det er mulig å bygge en fullgod transportløsning for de reisende med autonome biler og minibusser på Fornebubanen, og det til en langt billigere penge enn de drøye 16 milliardene som er dagens estimerte prislapp.

– Sammenlignet med for eksempel dagens løsning for Fornebubanen, vil omtalte løsning tilsynelatende kunne redusere bygge- og driftskostnadene med betydelige milliardbeløp, så vel som redusere byggetid og miljøbelastning, heter det i merknaden fra Frps medlemmer i transportkomiteen.

– Løsningen reduserer investeringsbehovet gjennom blant annet betydelig reduksjon i masseuttak, redusert fotavtrykk og enklere tekniske installasjoner. Samtidig vil transportkapasiteten være høy, og ved bruk av mikrobusser kan antall kjøretøy i systemet enkelt tilpasses behovet. De reisende kan dra rett til ønsket destinasjon uten å stoppe på mellomliggende stasjoner. Det gir både kostnadsbesparelser og redusert energibruk sammenlignet med mange tradisjonelle kollektivløsninger hvor transportkapasitet i et vognsett/kjøretøy er likt både i og utenfor rushtrafikk, heter det videre.

Hoksrud: The Boring Company bør få regne på Fornebubanen

Transportpolitisk talsperson Bård Hoksrud (Frp) mener det er verdt å lytte til hva The Boring Company har å tilby. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Frps transportpolitiske talsperson, Bård Hoksrud, bekrefter overfor Byggeindustrien at ledelsen i The Boring Company og Seabrokers hadde møter med norske stortingspolitikere for et par uker siden.

– Dette er spennende både økonomisk og miljømessig. The Boring Company gjør allerede dette i USA. De tenker autonome biler uten sjåfør og de gjør selve tunnelbyggingen billigere og enklere enn hva som er lagt opp i Fornebu-alternativet, sier Bård Hoksrud til Byggeindustrien.

– Man prater hele tiden om å bruke teknologi og se nye muligheter, men når alt kommer til stykket, så stikker man gjerne hodet i sanden og gjør akkurat som før. Jeg mener de burde få se på det, sier Bård Hoksrud.

– Ikke fantasi

Han bekrefter at The Boring Company ønsker å få tilgang til informasjon om Fornebubanen som gjør det mulig for dem å regne på prosjektet.

– Noen vil si de kommer for seint på banen fordi dette prosjektet har kommet et godt stykke på vei. Men dersom det er mulig å spare flere milliarder kroner, så mener jeg vi må lytte til hva de har å si. Og skulle det vise seg å være for sent for Fornebu-prosjektet, så skal det etterhvert bygges ut mange samferdselsprosjekter i Norge der dette kan være aktuelt. De sier de kan gjøre ting mye rimeligere enn hva vi får til i dag. Det betyr igjen at bilistene kan betale mindre eller at staten kan bygge mer infrastruktur for pengene, sier Hoksrud.

– Men dette vil jo være et ganske annerledes konsept enn en t-bane, er det mulig å få til dette i en prosess med åpne offentlige anbudsprosesser?

– Selv om Fornebubanen er kommet langt i planleggingen, så er det fortsatt så lenge igjen til bygging at det bør være mulig å se på det, mener Hoksrud.

– Er dette realistisk? Vil ikke bruk av autonome biler i et transportsystem også kreve omfattende regelendringer?

– Det vil alltid være noen ting som kan virke skummelt når man prøver noe nytt. Men dette er ikke fantasi. De er jo i gang med dette i USA. Og vi vet jo fra før at Elon Musk er en mann som får til mye, sier Hoksrud.

Tidligere samferdselsminister er forretningsutvikler for Seabrokers

Tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er rådgiver for Seabrokers.

Musks transport-selskap har alliert seg med det norske selskapet Seabrokers som blant annet jobber med fundamentering og eier 50 prosent av mobilitetsselskapet Forus Mobilty.

Tidligere Frp-politiker og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen jobber nå som forretningsutvikler for Seabrokers.

Solvik-Olsen bekrefter overfor Byggeindustrien at det har vært møter mellom Seabrokers, The Boring Company og norske stortingspolitikere, og at det er Norges-interesse fra Musks selskap.

Han har flere ganger i år besøkt The Boring Company sitt anlegg i Las Vegas.

– Jeg er glad for at vi i Seabrokers og The Boring Company har fått presentere våre tanker for partiene i transportkomiteen. Jeg har vært opptatt av å kommunisere tverrpolitisk, slik at alle partiene har kunne få tilgang til samme informasjon. Jeg håper de nå vurderer potensialet og viser nysgjerrig interesse forå få dokumentert dette alternativet bedre, sier Ketil Solvik-Olsen.