Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Samferdselsministeren: – Bygging av ny E18 Lysaker-Ramstadsletta snart i gang, og klart for Fornebubanen

– I dag vil jeg gi honnør til de som har tatt ansvar for å sikre sine innbyggere bedre kollektivtrafikk, byutvikling og et bedre tilbud til syklende. Med garanti på plass fra Viken og Bærum er bygging av ny E18 snart i gang, samtidig som finansiering av Fornebubanen er avklart, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Det melder ministeren i en pressemelding kort tid etter at det ble klart at forslaget til utbygging av E18 fikk flertall i Viken fylkesråd.

– Lokalt vil nye E18 Lysaker – Ramstadsletta gi innbyggerne kollektivløsningene og byutviklingen de trenger. Nå blir det renere luft, større muligheter til å sykle og et bedre kollektivtilbud. Næringslivet får en fremtidsrettet transportåre vest for Oslo som hele landet vil nyte godt av. I dag står bussen og stamper inn mot Oslo sammen med viktig langtransport som har utlandet som mål, sier Hareide.

Han understreker at staten har vært tydelig på at de vil ta sin del av utbyggingen av Fornebubanen. De statlige midlene har aldri vært i spill, men deler av den totale finansieringen har vært utfordrende.

- Med garantien på plass og E18-utbyggingen sikret, er dette løst slik jeg ser det, slik at byggingen kommer i gang. Garantien betyr også at vi kan gå videre i arbeidet med å få på plass en byvekstavtale med Oslo og Viken. Vårt initiativ vil komme raskt, lover ministeren.

– Jeg respekterer at MDG og SV er uenige i at Viken skal bidra inn i den garantien som nå er lagt frem. Men jeg er uenig i hvordan de har valgt å beskrive E18-prosjektet. Jeg registrerer at byer som Oslo og Trondheim tenker byutvikling i samme spor som nye E18. Det vil bli færre gjennomgående bilfelt enn det er på dagens E18. I tillegg skal det bygges mange kilometer sykkelvei. Staten har også sagt ja til en forenklet kollektivstasjon ved Lysaker og ja til nye kollektivløsninger, understreker Hareide.