Sagstuen styrker Oslo-avdeling

Til tross for mye omtalte nedgangstider velger Sagstuen AS å øke bemanningen ved sin Oslo avdeling på Rommen. 

Oslo avdelingen ble opprettet i september 2006, for å få en større nærhet til markedet i denne regionen, samt et bedre grep om innsalg prosjektoppfølgning. Avdelingen har til nå vært bemannet med to medarbeidere innen salg og prosjektoppfølging.

Lars Bråthen er siste skudd på stammen, og har tiltrådt stillingen som prosjektleder i Oslo.  Han har mange års erfaring i bransjen, hvor han startet høsten 1980 som lærling i kobber og blikkenslageryrket.  Her har han vært innom flere felt, i tillegg til tradisjonelt kobber og blikkenslager arbeid som bl.a., fasadearbeid og ventilasjon. 

Svennebrev mottok han i 1985 og mesterbrevet ble avlagt etter endt eksamen på bedriftslederskolen.  I tillegg har han gjennom årenes løp tilegnet seg en rekke kurs innen byggledelse, prosjektledelse, HMS/KS og salgsarbeider.

I januar 2006 begynte han hos Lumon Norge AS som prosjektleder hvor han også hadde ansvar for prosjektsalg med hovedvekt på nybyggmarkedet. 

Lars Bråthen gleder seg nå til å ta fatt på nye oppgaver når han nå har tiltrådt sin nye stilling hos Sagstuen AS.  Han vil gå inn og være prosjektleder for Ringnes Park, som er et glass og aluminium- fasadeprosjekt som Sagstuen AS har inngått med Ole K. Karlsen AS. Han gleder seg til å ta fatt på denne oppgaven.