Betongkulverten på nye E134 mellom Damåsen og Saggrenda åpnet like før helgen. Foto: Kjell Wold / Statens vegvesenIngunn Heltne i Statens vegvesen ved den nyåpnede betongundergangen. Foto: Kjell Wold / Statens vegvesenFoto: Kjell Wold / Statens vegvesenFoto: Kjell Wold / Statens vegvesenFoto: Kjell Wold / Statens vegvesen

Saggrenda-kulverten på nye E134 åpnet

Betongkulverten på nye E134 mellom Damåsen og Saggrenda åpnet like før helgen.

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding på sine nettsider.

Undergangen i Kisgruveveien i Saggrenda blir overgang for ny E134 innover i Lassedalen mot Vollåstunnelen når hele den nye E134 Damåsen-Saggrenda etter planen åpner en gang høsten 2019, skriver Vegvesenet.

Mens den store betongkulverten er blitt bygget rett vest for Lassedalsbekken, har Kisgruveveien gått i en midlertidig slynge rundt den digre betongkonstruksjonen.

Det gjenstår ennå noe etterarbeider i selve kulverten, blant annet forblending. Dette vil, ifølge pressemeldingen, pågå først en gang til våren eller sommeren. Arbeidet vil ta noen uker, skriver Vegvesenet i meldingen.