Foto: Kjell Wold/Statens vegvesenFoto: Kjell Wold/Statens vegvesenFoto: Kjell Wold/Statens vegvesenFoto: Kjell Wold/Statens vegvesen

Ny bru inn til Kongsberg Næringspark tar form

Kongsberg blir bruenes by når E134 Damåsen-Saggrenda er ferdig. Neste skudd på stammen er Sellikdalen bru.

Den 86 meter lange brua fra rundkjøringa ved renseanlegget og inn til Kongsberg Næringspark kommer nå skikkelig til syne mellom alle snøhaugene.

Sellikdalen bru er en av hele 14 bruer som bygges i forbindelse med den store E134-utbyggingen mellom Damåsen og Saggrenda.
Brustøpen vil først skje en gang utpå våren. Sellikdalen bru er med sine 86 meter den fjerde lengste brua på E134 Damåsen-.Saggrenda, nummer fem i rekken hvis vi regner med Fiskumelva bru på ny fv. 72 på Darbu.

Det blir en på fagspråket kalt spennarmert stålbjelkebru. Brudekket av betong skal støpes i en sammenhengende jobb som ventelig kan ta oppimot ett døgn.