I løpet av 2020 har forbrukerprisene på byggevarer steget med 5,2 prosent, ifølge nettsiden Plankepriser.no.Analysene baserer seg på priser fra byggevarekjedenes nettbutikker, og grunnlaget består av 9670 produkter på tvers av kjedene. Tilbudspriser er ekskludert fra datagrunnlaget. Kilde: Plankepriser.no

Så mye har prisene fra byggevarehusene steget denne våren

I løpet av 2020 har forbrukerprisene på byggevarer steget med 5,2 prosent. Svekket kronekurs under koronakrisen står bak flere og kraftigere prisøkninger enn normalt, og prisnivået forventes fortsatt å stige.

Så langt i år har prisen på byggevarer steget med 5,2 prosent. 2,9 prosentpoeng av denne økningen er som følge av ekstraordinære justeringer gjort etter 1. april i år. Lav kronekurs som følge av koronakrise og oljeprisfall trekkes frem som sentrale drivere bak prisøkningen.

Mandag denne uken kostet euroen 10,89 kroner, og amerikanske dollar 9,68 kroner. Dette er en styrking mot den lave kroneverdien tidligere denne våren, hvor man i tre dager i mars var over tolv kroner for euroen, ifølge Norges Banks oversikt. Nesten elleve kroner for en euro kan likevel bli dyrt for bedrifter som kjøper varer i euro og selger i norske kroner.

Ifølge et notat fra Prognosesenteret utarbeidet i mars, medfører en eurokurs på elleve kroner merkostnader på omtrent tre milliarder kroner for den delen av byggevareindustrien som importerer byggevarer og innsatsvarer fra euroland, sammenlignet med en eurokurs på ti kroner. Den beregnede byggekostnadsøkningen for entreprenører og byggherrer er her 2,8 prosent.

Forventer ny justering

I et normalår justeres gjerne byggevareprisene rundt 1. april og 1. oktober, etter avtale mellom byggevarehusene og industrien, men så langt i 2020 har forbrukerprisene hos byggevarekjedene gått opp i både april, mai og juni.

Det opplyser innehaveren av prisoversikten Plankepriser.no, Olav Pekeberg, til Byggeindustrien. Han forventer også en ny prisjustering i august.

Dagens Næringsliv var ute med en artikkel om prisutviklingen i slutten av mai, og Pekeberg forteller at prisene har økt ytterligere siden da.

‒ Veksten er litt svakere inn i juni, men det er fortsatt snakk om en klar prisøkning. Vi har sett en kronesvekkelse som har hatt innvirkning på importen siden tidlig vinter, men vi fikk et voldsomt utslag med koronakrisen i mars, forteller Pekeberg.

Trelast øker mest

Plankepriser.no følger forbrukerprisene hos 14 byggevarekjeder. Analysene baserer seg på priser fra byggevarekjedenes nettbutikker, og grunnlaget består av 9.670 produkter på tvers av kjedene. Tilbud og særavtaler er ikke med i utvalget, så det er kun privatmarkedet, ikke proffkundene, som nøyaktig kan sjekke prisnivået her.

‒ Men håndverkerne har gjerne faste prosentavtaler, så prisøkningen vil følge en lignende kurve, understreker Pekeberg.

Trelast er i år den varegruppen som har økt mest i pris denne våren. Se prisøkningen på forskjellige varegrupper her. Kilde: Plankepriser.no

Trelast er i år den varegruppen som har økt mest i pris, med en økning på 8,7 prosent fra 1. januar til 16. juni i år. Deretter følger bygningsplater og paneler med 8,1 prosent, og spiker, skruer og festemidler med 7,0 prosent.

Til sammenligning er økningen i materialkostnader i SSBs byggekostnadsindeks 3,3 prosent fra mai 2019 til mai i år.

Lave marginer

Administrerende direktør Jøns Sjøgren i Byggevareindustrien kunne også tidligere i koronakrisen advare om at pandemien kunne få alvorlige følger for byggevarebedriftenes økonomi.

Sjøgren bekrefter at fallet i kronekurs har hatt konsekvenser for mange av foreningens medlemsbedrifter.

Administrerende direktør Jøns Sjøgren i Byggevareindustrien. Foto: Sindre Sverdrup Strand

‒ Det har vært tøft for de bedriftene som har blitt rammet av dette, og det har allerede vært en runde med justering av prisene. Alle har egentlig varslet prisøkning, sier han.

Byggevareindustrien-sjefen forteller at pris naturlig nok er i fokus hele året for næringen, selv om Norsk Standard for kjøp av byggevarer skisserer prisjustering 1. april og 1. oktober.

‒ Men det jobbes med dette hele tiden. Jeg ser at noen har spekulert i om noen utnytter situasjonen for å øke prisene, men jevnt over er det knallhard konkurranse på alle produkter, så det er mange vaktbikkjer her. Dette er fortsatt en lavmarginsbransje, understreker han.