Ill. Arkitektkontoret Gasa

Ruta Entreprenør bygger Skårer syd barnehage

Ruta Entreprenør har signert en totalentreprise for bygging Skårer syd barnehage, en ny seks-avdelings barnehage med en ekstra avdeling for barn med særskilte behov.

Prosjektet skal sikre nødvendig ny barnehagekapasitet i Lørenskog kommune høsten 2020.

Kommunen gjennomførte en innledende brukerprosess høsten 2018, med fortsettelse i forprosjektet vinteren 2019. Løsning og romprogram tilsier et bygg på cirka 2.100 kvadratmeter over to og tre etasjer.

Plan 1 med tre småbarnsavdelinger og avdelingen for barn med særskilte behov og plan 2 med administrasjon og to storebarnsavdelinger.

Bygget prosjekteres med høye miljøambisjoner, som strekker seg mot plusshus. Bygget skal BREEAM-sertifiseres som «Very good».

Opparbeidelse av barnehagens uteområde vil være en del av totalentreprisen. Tomten som skal brukes til barnehagen er på cirka 5.000 kvadratmeter, og byggets fotavtrykk er på cirka 1.000 kvadratmeter, og det planlegges et uteområde på cirka 4.000 kvadratmeter.

Kontrakten er på cirka 104, 5 millioner kroner.