Ruta bygger Nordby barnehage

Ruta Entreprenør har inngått avtale om å bygge ny barnehage med åtte avdelinger for Ås kommune.

Det skriver Ruta Entreprenør i en pressemelding fredag.

Kontraktsum for prosjektet er 80 millioner kroner.

To av barnehagens avdelinger skal tilrettelegges for barn med særskilte behov. I prosjektet er disse tilpasset særskilt, og gitt utvidet areal sammenlignet med de øvrige seks avdelingene. Det er, ifølge pressemeldingen, tatt sikte på å redusere dimensjonene og etablere fattbare og oversiktlige rom som små barn kan føle tilhørighet til. I prosjektet er dette løst ved at bygningsmassen er brutt opp. Barnehagen kan sees på som en landsby hvor avdelingene og de voksne har egne hus samlet rundt et felles torg med samlingsrom og kjøkken, heter det i meldingen.

–Ruta takker for tilliten og ser fram til å komme i gang, sier avdelingsleder for Ruta i Oslo, Anders Kristiansen.

Ruta skriver i meldingen at de har fått en god start på 2019 med flere større signeringer, og kan vise til en ordrereserve på 1,5 milliarder kroner.