<p>Daglig leder Lene Jønsson i Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg kunne ønske en rekordstor forsamling velkommen til HMS-konferansen.</p>Professor Erik Albrechtsen, NTNU og underdirektør i Statsbyggs byggherreavdeling, Tanja Dugstad, redegjorde for arbeidet i en av arbeidsgruppene i SfS BA. Foto: Svanhild BlakstadTidligere konsernsjef Arne Giske i Veidekke delte noen refleksjoner rundt HMS fra et topplederperspektiv. Foto: Arve BrekkhusHMS-konferansen 2019. Foto: Arve BrekkhusHMS-konferansen 2019. Foto: Svanhild BlakstadHMS-konferansen er en viktig møteplass for kunnskapsdeling og nettverksbygging. Knut Evert Øksenvåg, Betonmast Røsand, Steinar Westgård Berg, HRP, Einar Flakne og Angela Hauan-Zamora, begge HENT slo av en prat i en av pausene. Foto: Svanhild BlakstadArild Berglund i Skanska og Lene Jønsson i Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA). Foto: Svanhild BlakstadKristin Wold Jenssen, HMS-sjef i Backe Entreprenør. Foto: Arve BrekkhusStig Winge og Bodil Aamnes Mostue.HMS-konferansen 2019. Foto: Svanhild BlakstadHMS-konferansen 2019. Foto: Svanhild BlakstadFra standen til Grove Knutsen.Fra Trygg Kurs sin stand.Konsernsjef Eirik Gjelsvik i Backe snakket om mangfold på arbeidsplassen. Foto: Svanhild BlakstadHMS-direktør Lars Erik Bartnes i Veidekke er møteleder for HMS-konferansen. Foto: Svanhild BlakstadSenior HMS-rådgiver og fysioterapeut Tore Grøndalen. Foto: Svanhild BlakstadHvordan få til alt på en gang? Fra en prosjektleders hverdag. Foto: Svanhild BlakstadFra HMS-konferansen 2019. Foto: Svanhild BlakstadFra HMS-konferansen 2019. Foto: Svanhild BlakstadJo Andre Fredriksen i Certior med digital HMS-tavle på HMS-konferansen 2019. Foto: Svanhild BlakstadKranteknisk forening på HMS-konferansen 2019. Fra venstre Trond Fossheim, Hermod Pettersen og Ole Lind Tufte. Foto: Svanhild BlakstadAOF på HMS-konferansen 2019. Foto: Svanhild BlakstadEn ny bok om fallsikring ble presentert på HMS-konferansen 2019. Foto: Svanhild BlakstadFra HMS-konferansen 2019. Foto: Svanhild BlakstadKristin Sandvik i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA).Fra standen til Norgem.

Rundt 500 deltar på HMS-konferansen

Det var ny rekord med nærmere 500 deltakere da årets HMS-konferanse åpnet på Thon Hotel Lillestrøm onsdag.

Konferansen har siden 2009 vokst til å bli en stor riksdekkende møteplass og arrangeres i år for 11. gang i regi av Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) og Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA).

Etter at Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg ble lansert på fjorårets HMS-konferanse, har arbeidet i stiftelsen skutt fart. I midten av september signerte 77 aktører stiftelseserklæringen, i et forpliktende samarbeid for å bekjempe dødsulykker og alvorlige skader i BA-næringen.

Daglig leder Lene Jønsson i SfS BA innledet i starten av konferansen med å presentere smakebiter og resultater fra stiftelsens arbeid. Hun pekte på at det i perioden 2011-2018 har vært 81 dødsulykker i bygg- og anleggsnæringen, men at ulykkesutviklingen går riktig vei.

– Skal vi nå målet om en skadefri bygg- og anleggsnæring må vi skape og gjenskape sikkerhet hver eneste dag. Det gjelder fra de som prosjekterer, via de som bestiller og til de som faktisk bygger, sier hun.

Jønsson forteller om en overveldende stor oppslutning fra næringen etter at stiftelsen ble etablert.

– Vi er likevel helt avhengige av at de som melder seg inn som partnere er villige til å gjøre det arbeidet som skal til for at vi skal klare å levere og nå målsettingen vår om en nullvisjon, sier hun.

Arbeidet i stiftelsen organiseres i arbeidsgrupper som ledes og bemannes av folk fra næringen.

– Det er gratis å melde seg inn i SfS BA. Medlemskontingenten blir den innsatsen som gjøres i gruppene, sier hun og oppfordret deltakerne i salen til å komme med forslag til hva arbeidsgruppene skal jobbe med.

Arbeidet skal knyttes opp mot de seks store fareområdene på byggeplassen, som er fall fra høyde, fallende gjenstand, konflikt menneske/maskin, konstruksjonssvikt, eksplosjon og elektrisk spenning. I tillegg skal man jobbe med fire strategiske områder: Kompetanse, rammebetingelser, arbeidsoperasjoner og ledelse og kultur.

– Ledelse og kultur er noe av det vanskeligste å ta tak. Hvakan kan gjøres for å få bedre ledelse ute i prosjektene, sier hun.

HMS-konferansen går over to dager og er bygget opp rundt fire hovedtemaer: Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg - Et godt og sikkert arbeidsmiljø - God planlegging gir god HMS samt helseutfordringer i bygg og anlegg.

Konferansen arrangeres av Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) og Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA). Samarbeidspartnere er Maskinentreprenørenes forbund (MEF), Fellesforbundet, Statens vegvesen, Statsbygg, BNL, Arkitektbedriftene, Nye Veier, RIF, Arbeidstilsynet, Norsk Arbeidsmandsforbund, Forsvarsbygg, Bane NOR.