Illustrasjonsfoto: BrondumCo / Rockwool
Illustrasjonsfoto: BrondumCo / Rockwool

Rockwool lanserer produktspesifikke EPD’er

Rockwool har nylig fått utarbeidet nye produktspesifikke miljødeklarasjoner (EPD).

For å imøtekomme en forventet økende etterspørsel etter produktspesifikke EPD’er, har isolasjonsleverandør Rockwool lansert dette for sine produkter.

Dokumentasjonen for klimafotavtrykket til Rockwool-isolasjonen viser, ifølge pressemeldingen, en halvering for de beste produktene sammenlignet med tidligere EPD’er.

Forbedringen i produktenes klimaavtrykk skyldes, ifølge meldingen, at Rockwool har gått fra fossile til fornybare energikilder ved produksjonen i Norge og Danmark. Produktene er uendret, men til sammen har energiomstillingen redusert CO2-utslippene fra de nordiske fabrikkene med mer enn 70 prosent i 2021, skriver Rockwool.

– Vi er glade for å kunne tilby våre kunder den velkjente kvaliteten med et langt lavere klimaavtrykk. I tillegg tilbyr vi å løse en annen viktig utfordring innenfor byggebransjen – nemlig muligheten til å bidra til sirkularitet og redusert avfallsmengde. Vi har i mange år hatt en unik gjenvinningsordning for ny steinull som har vært til overs fra byggeprosjekter. Nå utvider vi den til også å gjelde gammel isolasjon fra rivnings- og renoveringsprosjekter. Dette inngår nå i produksjonen av nye Rockwool-produkter i stedet for å havne på deponi. I 2021 resirkulerte Rockwool Nordic cirka 12.000 tonn steinull i produksjonen, sier Stig Morten Engen, administrerende direktør i AS Rockwool, i pressemeldingen.

Rockwools nye EPD’er dokumenterer produktenes livssyklusfaser fra vugge til grav.

– Hensikten med EPD’er er ikke å sammenligne byggematerialer stykk for stykk, men å inkludere dem i en samlet beregning av belastningen til et bygg. Der er produktspesifikke EPD’er mest nøyaktige. Det er også viktig å understreke at det fortsatt stilles andre krav i byggeforskriftene enn kun CO2-utslipp. Man må også vurdere parametere som for eksempel levetid, brannmotstand, fuktmotstand, trykkfasthet og sirkularitet ved materialvalg, kommenterer administrerende direktør Frank Ove Larsen i Rockwool Nordics.

Rockwools nye produktspesifikke EPD’er utgis gjennom EPD Norge.