Robuste boliger

StedOslo, Norge
ArrangørNAL
Fra24.03.2015
Til24.03.2015
TidspunktTirsdag kl 9.00 - 16.00

Dette kurset har fokus på bokvalitet og konkrete løsninger i mindre boenheter og på utfordringer vi vil møte i fremtiden knyttet til befolkningsutvikling, miljø og klima.

Du får lære om hvordan du kan planlegge små og samtidig  miljøvennlige boenheter med kvalitet. Det blir presentert  eksempler på fleksible og fremtidsrettede løsninger.

Husbanken er tilstede og informerer om støtteordninger og i den forbindelse blir det presentert et aktuelt prosjekt fra Gjøvik. Det gjelder total rehabilitering av eksisterende bolig i funkisstil fra 1939 samt oppførelse av et nytt tilbygg i 2 etasjer med alle hovedfunksjoner på inngangsplanet. I dette prosjektet er det lagt stor vekt god byggeskikk, miljø, energi, helse og universell utforming.

Kurset er ment til å inspirere og gi konkrete tips til hvordan man kan lykkes.

Deler av kurset foregår på engelsk.

Kurset blir streamet, og både deltakere i sal og via streaming vil få adgang til den redigerte versjonen, nettkurset "Robuste boliger" i ettertid.

Målgruppe: Arkitekter, interiørarkitekter, ingeniører

Program og påmelding