Robotene kommer

Nye måter å arbeide på gjennom bruk av robotisering, big data og andre automatiserings- og digitaliseringskonsepter er nå i ferd med å bli tatt i bruk i ulike situasjoner i samfunnet - og nå ser vi at dette for alvor også gjør sitt inntog i byggenæringen.

Det har gjennom flere år vært snakket mye i byggenæringen om at nå fremover skal vi arbeide på en helt ny måte. Dette kan for eksempel omfatte bruk av prefabrikasjon, moduler, BIM, nyttiggjøring av big data samt robotisering og 3D-printing. Mange har for lenge siden blitt dyktige og videreutviklet bruken av prefabrikasjon og klarer å utnytte fordelene modulbygging kan gi om man forbereder seg godt nok. BIM var også et moteord i mange år, før det virkelig slo inn med full kraft i byggenæringen – og på relativt kort tid er dette ikke noe man snakker om lenger – det er noen man bruker.

Digitaliseringen er på full fart inn i byggenæringen. Stadig nye muligheter blir undersøkt og utnyttet. Dette kan gjøre planleggingen, byggingen og ikke minst driften langt mer effektiv enn tidligere om man ser mulighetene og klarer å utnytte de digitale konseptene som finnes i markedet. Det er mange ulike aktører og selskaper som skal selge inn sine digitale tjenester – og det er helt avgjørende å ha den rette kompetansen om man skal sørge for å samarbeide med de riktige aktørene for å få fullt utbytte av dagens og fremtidens løsninger.

Nå ser vi at byggenæringen også i større grad er i ferd med å ta dette enda ett skritt videre, og ser mulighetene roboter faktisk også kan spille på en byggeplass.

Byggenæringen er som regel forbudet med en stor andel skreddersøm. Det betyr at det er en rekke funksjoner og arbeidsoppgaver som det er svært vanskelig å overlate til roboter. Det er likevel flere oppgaver som kan gjennomføres av maskiner hvor mennesker i dag dominerer. Det begynner allerede å bli noen år siden det norske selskapet nLink utviklet en borerobot – og det finnes i dag flere versjoner av denne rundt om i byggenæringen. Dette selskapet jobber også med flere andre spennende konsepter som vi kan håpe finner sin plass i byggenæringen i tiden fremover.

Nylig fortalte vi her på bygg.no at AF Gruppen er i ferd med å teste ut en robot i et av sine prosjekter i Bjørvika. Denne roboten skanner omgivelsene til enhver tid på byggeplassen, og registrerer om man bygger i henhold til det som faktisk står i BIM-modellen. AF Gruppen opplyser at den har potensial til å finne opp mot 30-40 prosent avvik mellom BIM-modellen og det faktisk bygde. Selv om man kun foreløpig er i en testfase er det lett å se at her kan det ligge store muligheter. Det er det spanske selskapet Scaled Robotics som har utviklet akkurat denne roboten – men det skal være flere lignende løsninger på vei. AF Gruppen er også i ferd med å teste ut bruken av 3D-printere for selv å produsere reservedeler til maskiner og utstyr.

Det er helt klart at byggenæringen nå er i ferd med å ta et nytt innovasjonssteg – og at man er klare og villige til å både investere i og ta i bruk ny teknologi for å øke konkurranseevnen. Dette er også helt nødvendig. Konkurransen både fra lokale og utenlandske aktører vil bare øke på i årene fremover.