Eier Bjørn Risa i Risa-gruppen.

Risa med god kraft i 2017

Risa har bygget seg opp i både arbeid med vindparker og vannkraft. Entreprenøren ser effekten i 2017-regnskapet, men forventer den store pengestrømmen å komme først i år.

Det kommer frem i en pressemelding fra Risa onsdag.

– Vi har fått en god posisjon innenfor utbygging av vindparker. Vi har også fått tilliten til å utføre flere større infrastrukturarbeider i vannkraft-segmentet. Resultatet er at vi vokser i energi-markedet. Noe av dette ser vi resultatet av allerede på 2017-regnskapet, men det er først i 2018 vi får full uttelling for disse jobbene. Vi er nå i full produksjon ved vindparken på Kvaløya i Troms, der vi bygger en av Norges største vindparker med totalt 4,5 mil vei og legger til rette for montering av 67 vindturbiner. Vi har gode løsninger på slike jobber, noe som gavner både vår egen og utbyggers inntjening, uttaler administrerende direktør Trond Viding Tvedt i Risa AS.

Risa skriver i pressemeldingen at de gjennom de siste årene har konsentrert innsatsen om å sikre inntjening foran å fokusere på omsetningsvekst.

– Av en total omsetning på 1,7 milliarder kroner endte fjoråret med et resultat på rett over 40 millioner. Vi har satt i gang en rekke tiltak for å redusere risikoen i prosjektene og bedre inntjeningen, og fjorårstallene viser at vi er på rett vei, sier Risa-direktøren i meldingen.

Også Risa Service kan vise til fine tall i 2017. Totalomsetningen endte på 219 millioner kroner. Her ble driftsresultatet i overkant av 14 millioner. Risa Service eier og vedlikeholder Risas maskinpark, som leies ut til blant andre entreprenørvirksomheten Risa AS.

– Risa AS er vår klart største kunde, men vi har potensial på utleie og salg av verkstedtjenester også til eksterne aktører, sier administrerende direktør Svein Bø i Risa Service.

Eier Bjørn Risa har tro på stadig gode tider for Risa-gruppen.

– Pilene peker i riktig retning. Nå skal vi styre selskapene på en god måte og redusere risiko. Vi bygger nå en robust økonomi for å kunne møte eventuelle dårlige tider. En del av dette sikres gjennom Risa-gruppens eiendomsengasjement, der vi i fjor omsatte for 33 millioner kroner og fikk et resultat på 20 millioner. Vi omorganiserte konsernet i fjor, nå konsoliderer vi denne modellen og rigger slik at vi er godt rustet til å utnytte muligheter i markedet samtidig som vi skal tåle en nedgangsperiode. Det er en garanti både for selskapene i Risa-gruppen og en trygghet for de 600 arbeidsplassene vi har ansvaret for, sier Risa i pressemeldingen.