Risa frikjent for ras

Risa As er frikjent i tingretten for ansvaret for raset som gikk i Bergjelandsgaten i Stavanger for to og et halvt år siden. Geoteknikeren, som prosjekterte sikringen feil, får skylden.

- Det gjenstår å se om dommen blir anket. ,men det er en stor lettelse å bli renvasket, sier driftssjef Øyvind Langemyr i Risa AS til Stavanger Aftenblad.

Dommen betyr at Risa får dekket kostnadene på rundt tre millioner kroner av Faber Bygg AS, som er beløpet med renter som er gått med til å rydde opp på rasstedet og sikre fejllet mot nye ras. I tillegg kommer saksomkostninger på rundt 300.000 kroner.

- Pengene er en ting, men enda viktigere er hensynet til firmaets renomme. Det føler vi er godt ivaretatt med denne dommen, sier Langemyr.

Politiet etterforsket i to år raset som straffesak, men henla før jul i fjor saken og konkluderte med at verken Faber Bygg eller Risa hadde utvist straffbar uaktsomhet.

Retten konkluderte med at underdimensjonering av boltene i fjellveggen var en viktig årsak til raset, og skriver i sin kommentar at Sivilingeniør Ølnes AS burde ha undersøkt nærmere hva slags bolting Risa hadde foretatt.

Retten viser også til at Norconsult og Norges Geologiske Institutt tidligere har konkludert med at Ølnes AS undervurderte behovet for sikring og dommen slår utvetydig fast at "Risa ikke kan lastes for ansvaret".