Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen sier at Stortinget er helt tydelig på at klimautfordringen er vår tids største utfordring. – Da må også vi ha det som vårt hovedfokus. Foto: Torstein Bøe / NTB
Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen sier at Stortinget er helt tydelig på at klimautfordringen er vår tids største utfordring. – Da må også vi ha det som vårt hovedfokus. Foto: Torstein Bøe / NTB

Riksrevisjonen skal prioritere klimaspørsmål

Riksrevisor og tidligere oljelobbyist Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen har bestemt at Riksrevisjonen skal ha klima som en av sine hovedprioriteter.

– Stortinget er helt tydelig på at klimautfordringen er vår tids største utfordring. Da må også vi ha det som vårt hovedfokus, hvis ikke er vi verken relevante eller følger vårt oppdrag fra Stortinget, sier Schjøtt-Pedersen til VG .

Den tidligere direktøren i lobbyorganisasjonen Norsk olje og gass overtok jobben som riksrevisor ved årsskiftet. Riksrevisjonen ligger direkte inn under Stortinget, og er helt sentral i Stortingets kontroll av regjeringen, departementene og resten av den sentralforvaltningen.

Schjøtt-Pedersen varsler nå flere rapporter om norsk statsforvaltning er godt nok rustet for å møte Stortingets klimaambisjoner og klimamålet for 2030.

Det kommer en rapport om hvordan man kan redusere klimagassutslipp i jordbruket og han varsler en rapport som drøfter spørsmålet om store statlige selskap som Avinor, Statkraft og Banenor bidar til å redusere sine klima- og miljøavtrykk i tilstrekkelig grad

– Vår oppgave er ikke å vurdere om Stortinget setter riktige mål, men å se om forvaltningen får gjennomført Stortingets mål, sier Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen.