Må ikke glemme klimautfordringene

En langvarig koronapandemi og krig i Europa med store utfordringer innen en rekke områder, har dominert det meste av nyhetsbildet og prioriteringene til både politikerne og landets virksomheter den senere tid. I dette bildet kan det være lett å skyve klimamålene noe lenger fra seg. Det kan vi ikke fortsette med.