Riksrevisor Per-Kristian Foss. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Riksrevisjonen: Mindre kommunal innflytelse vil gi nye veier raskere

Riksrevisjonen har funnet at det vil gi størst effekt å redusere kommunenes innflytelse, om landet ønsker raskere planlegging av nye veier og baner.

Det tar fortsatt lang tid å planlegge veier og samferdsel i Norge. Til tross for at Nasjonal transportplan både i 2013 og 2017 hadde som mål å få kuttet tidsbruken.

I hovedsak er det fire grunner til at det tar lang tid. Det er innsigelser og protester som må behandles, omfanget på faglige utredninger, omkamper der kommunene starter nye utredninger og lav eller endret prioritert i Nasjonal transportplan.

Riksrevisjonen har funnet at gjennomføring ved hjelp av en såkalt statlig reguleringsplan, der kommunens innflytelse er redusert, vil gi størst effekt.

– Men det krever politisk mot, og det skaper konflikter som dukker opp som forsinkende faktorer senere. Det er derfor en konflikt mellom målet om raske planprosesser og målet om å gjennomføre prosessene i henhold til krav og intensjoner i regelverket, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Han foreslår å sette tidsfrister for når prosjekter skal være ferdig planlagt.

– Det vil være dristig, men noe helt nytt, sier Foss.

I tillegg foreslår Foss at Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet ser på mulighetene for å forenkle plansystemet.