RIFs administrasjon. F.v. Anne Holstad, Anja Salut, Morten Gran, Liv Kari Skudal Hansteen, Marit Vestby Knudsen, Trond Cornelius Brekke. Ari Soilammi og Clas Svantesson. Bjørn Erik Berg var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Nicolas Tourrenc

RIF nominert til prisen «Verdens beste medlemsorganisasjon»

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) er blant finalistene i en stor internasjonal konkurranse om tittelen «Verdens beste medlemsorganisasjon» for rådgivende ingeniører.

Det er den globale ingeniørforeningen FIDIC som arrangerer kåringen blant sine 100 medlemmer. Profilering, påvirkning- og gjennomføringskraft, lederskap, servicetilbud og synlighet var blant kriteriene som lå til grunn for finalenominasjonen.

- Dette er en stor anerkjennelse av det arbeidet RIF og våre medlemmer har lagt ned over mange år for å bedre rammevilkårene og ta posisjonen som en samfunnsrådgiver innen bygg- og anlegg. Vi er svært stolte over å være i finalen sammen med organisasjons- giganter som USA, Kina og Russland, sier Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i RIF.

Påvirkning, synlig og gjennomslag som RIFs arbeid med å få Best Value- metoden til Norge samt State of the Nation – rapportene, er noen av de områdene som er blitt vektlagt.

- At RIF som eneste nordiske organisasjon er blir nominert, er takket være den kunnskapsbaserte innsatsen medlemmene og administrasjon daglig legger ned i de 36 ulike nettverksarenaene RIF arrangerer bestående av 200 rådgivere. RIF har snitt 140 slike nettverksmøter i året. Videre gjennomføres det ca. 240 dialogmøter i året med myndigheter, kunder og samarbeidspartnere enten det gjelder høringsuttalelser eller møter om rammevilkår. I tillegg til at RIF utarbeider en rekke veiledere, benchmark-, og beste-praksis rapporter - noe som også har blitt anerkjent av Bygg21 der det ble vist til at «RIF har utviklet en forbilledlig praksis i hvordan de deler medlemmenes og landets beste kompetanse og praksis» avslutter Hansteen.