Revolusjon på gang innen el-varebiler

Gjennom kraftige incentivordninger er Norge blitt et foregangsland innen å ta i bruk elektriske biler. Dette har vi spesielt sett innen personbiler, men nå er det samme i ferd med å skje også innen varebilsegmentet.