Bekem Berati ror runt i hagen sin i Trysil for å ta en nærmere kikk på bilen han ikke klarte å flytte fra vannmassene under flommen i mai. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Retter søkelyset mot naturskader og samfunnssikkerhet

– Hvordan kan man integrere teknisk naturvitenskapelig kunnskap i norsk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid?

Den 11. september tas spørsmålet opp på Norges Tekniske Vitenskapsakademis (NTVA) Teknologiforum i Trondheim.

– Samfunns­sikkerhets- og beredskapsarbeid er tverrfaglig, og denne tverrfagligheten etter­spørres både i virksomheter med ansvar for sikkerhet og beredskap, og den etterspørres i forskning som skal skape ny kunnskap på området, heter det i en melding fra arrangøren NTVA.

Norge rammes stadig av storm, flom, skogbrann, skred, og andre naturrelaterte hendelser. Naturhendelser fører ofte til stor skade på samfunnet, langt utover det som oppfattes akseptabelt i ettertid.

– Granskninger og undersøkelser reiser kritikk mot aktørers evne til å unngå og forberede kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner når ulike naturhendelser har inntruffet. Denne «etterpåklokskapen» adresseres til de som oppfattes å ha sviktet. Det er en forventning om endringer slik at lignende hendelser i framtiden skal unngås. Likevel får nye hendelser lignende konsekvenser, og da er det grunn til å reise spørsmålet: Hvordan kan vi bedre integrere teknisk naturvitenskapelig kunnskap i norsk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid? spør Hein Johnson som er generalsekretær i NTVA i invitasjonen til seminaret.

– Mye tyder på at teknisk naturvitenskapelig kunnskap har blitt vanskeligere tilgjengelig for lokale, regionale og nasjonale virksomheter med ansvar for deler av samfunnssikkerheten, legger han til.

Seminaret skal utfordre problemstillingen gjennom foredrag om nasjonale og regionale risikobilder, erfaringer fra store naturhendelser, naturfenomener med potensial for samfunnskriser, designkriterier for kritisk infrastruktur og samfunnets tilrettelegging for beredskap mot sjeldne hendelser.