- Målt i verdi var dette det beste salgskvartalet i selskapets historie, sier administrerende direktør Baard Schumann i Selvaag Bolig.

Resultatnedgang for Selvaag Bolig - men har aldri solgt for mer

Til tross for færre solgte boliger oppnådde Selvaag Bolig tidenes høyeste verdi på solgte boliger med 1.056 millioner kroner.

 - Målt i verdi var dette det beste salgskvartalet i selskapets historie. Ettersom solgte boliger inntektsføres først ved overlevering vil dette gi sterke resultater på sikt. Gjennomsnittsprisen på solgte boliger har økt, og det er svært god lønnsomhet i prosjektene, sier administrerende direktør Baard Schumann i Selvaag Bolig.

Selskapet solgte 280 boliger (308 i 2015) i første kvartal, 230 boliger er igangsatt (284) og 179 boliger overlevert til kjøper (224). Dette er altså noe lavere enn i fjor, men verdiene på enhetene har steget.

Driftsinntektene endte på 624 millioner (756), EBITDA justert for finanskostnader endte på 91 millioner (121), tilsvarende en margin på 14,6 prosent (16,0)

Selvaag Bolig igangsatte bygging av 230 boliger i løpet av kvartalet. Ved utgangen av perioden hadde selskapet 1.386 boliger under bygging med en samlet salgsverdi på om lag 5 milliarder kroner. Selskapet hadde 58 ferdigstilte boliger som ikke var solgt. Ved utgangen av kvartalet var 80 prosent av boligene som er under bygging solgt, heter det i en melding fra selskapet.

- Alle igangsettelsene dette kvartalet var i Oslo-området der vi har opparbeidet oss en svært sterk posisjon. Vi har sterk tro på dette markedet fremover. Etterspørselen er svært høy, tilbudet er lavt og det reguleres for få boligtomter. Av de om lag 1.000 nye boligene som er til salgs i Oslo nå, har Selvaag Bolig en andel på om lag 30 prosent. Markedsutsiktene er også positive i Bergen og Trondheim, sier Schumann.