Tunnelboremaskinen som skal bore Oslo Vann- og avløpsetats elleve kilometer lange rentvannstunnel mot Stubberud er ferdig montert på fabrikk. Foto: AF GruppenTunnelboremaskinen som skal bore Oslo Vann- og avløpsetats elleve kilometer lange rentvannstunnel mot Stubberud er ferdig montert på fabrikk. Foto: AF Gruppen

Rentvannstunnel-TBM ferdig montert

Tunnelboremaskinen som skal bore Oslo Vann- og avløpsetats elleve kilometer lange rentvannstunnel mot Stubberud er ferdig montert på fabrikk.

Det skriver AF Gruppen i en pressemelding denne uken.

Torsdag var representanter for Vann- og avløpsetaten og entreprenøren JV AF Ghella hos TBM-leverandør Herrenknecht i Schwanau i Tyskland for å kontrollere TBM-en før den demonteres og sendes til Oslo.

Inspeksjonen er en såkalt Factory Acceptance Test (FAT), som gjøres når alle komponentene i maskinen er på plass, og den er klar til å fraktes til riggområdet. TBM’en er 200 meter lang, har en diameter på 7,08 meter, og veier cirka 300 tonn.

AF Gruppen har lagt ut denne videoen via sin Facebook-kanal:

Tunnelboremaskinen som bygges for entreprenøren JV AF Ghella til rentvannstunnelen, er den tredje og siste maskinen som inngår i tunneldrivingen for prosjekt Ny vannforsyning Oslo. I rentvannstunnelen skal det monteres rør som frakter rent vann fra det nye vannrenseanlegget som bygges under bakken på Huseby og ut til forbrukerne.

Prosjektet har allerede to TBM-er i drift fra Henholdsvis Huseby og Vefsrud. Disse inngår i delprosjektet Råvannstunnel, skriver AF.