Martin Koornneef (f.v.), Espen Goud, Frank Ole Sørensen og Julian Gjerpe. Foto: Rental Group

Martin Koornneef (f.v.), Espen Goud, Frank Ole Sørensen og Julian Gjerpe. Foto: Rental Group

Rental Group Trading åpner nytt kontor og lager i Nederland

Rental Group Trading utvider sin virksomhet gjennom etablering av nytt kontor og lager i Nederland.

Samtidig har selskapet ansatt Martin Koornneef som COO, og han får ansvaret for å koordinere store deler av aktiviteten i det internasjonale markedet.

Koornneef har 17 år bak seg i auksjonshuset Ritchie Bros. Auctioneers, og ifølge daglig leder i Rental Group Trading, Espen Goud, tar han med seg solid erfaring og et stort nettverk i bransjen.

– Martin blir en viktig ressurs i den videre utviklingen av selskapet, og med ny lokasjon i Nederland har vi rigget oss for enda høyere veksttakt. Vi handler med aktører i mange ulike land, og sånn sett er Nederland sentralt beliggende da havnene er en viktig del av Europas handelsveier. Og ut fra den etterspørselen vi opplever om dagen er det tydelig at vi har funnet en nisje i markedet, sier Espen Goud i en pressemelding.

Goud forteller også at anleggsmaskiner som er brukt i Norge er spesielt attraktive internasjonalt da de er av høy standard både hva gjelder sikkerhet, tilstand og utstyrsnivå.

– Vi bistår flere norske kunder som har maskinpark av en viss størrelse, i tillegg til eget konsern, både ved utkjøp og salg av anleggsmaskiner. Gjennom dette bidrar vi til at kundens maskinpark til enhver tid har en så optimal utnyttelse som mulig. Og høyere utnyttelse av maskinparken bidrar til bedre økonomi, og ikke minst fordeler med tanke på redusert miljøavtrykk, sier Goud.