Renta vokser videre i Norge. Høyde-Service Utleies gründer, eier og daglige leder Steinar Kaalstad (t.h.) selger livsverket sitt til Renta og administrerende direktør Leif- Martin Drange. Foto: Torbjørn Tandberg

Renta vokser videre i Norge. Høyde-Service Utleies gründer, eier og daglige leder Steinar Kaalstad (t.h.) selger livsverket sitt til Renta og administrerende direktør Leif- Martin Drange. Foto: Torbjørn Tandberg

Renta Group kjøper Høyde-Service

Høyde-Service er et norsk utleieselskap med avdelinger i Porsgrunn, Sandefjord, Arendal og på Langhus utenfor Oslo. Selskapet har mer enn 20 ansatte, og en årlig omsetning på cirka 90 millioner kroner.

I en pressemelding skriver Renta at oppkjøpet er et strategisk skritt mot å bygge et landsdekkende utleienettverk, øke Rentas tilstedeværelse i Sørøst-Norge og ytterligere styrke Rentas markedsposisjon i det norske markedet.

- Vi er glade for å ønske Høyde-Service-teamet velkommen inn i konsernet og ser frem til å samarbeide med dem. Høyde-Service har en utmerket strategisk og kulturell passform for oss, med en komplementerende geografisk tilstedeværelse og et lokalt fokus på virksomheten. Oppkjøpet er et naturlig steg videre til å bli en fullt landsdekkende aktør i Norge og er en god plattform for videre utvikling og vekst i Sør-Norge, sier administrerende direktør Kari Aulasmaa i Renta Group i meldingen.

Glade
– Vi er veldig glade for at Høyde-Service går sammen med Renta, et selskap som deler våre verdier og har ambisiøse fremtidsplaner. Å være en del av Renta vil sikre fortsatt høykvalitetstjenester for våre kunder og gi et godt hjem for våre ansatte. Jeg er overbevist om at sammen med Renta vil Høyde-Service bli enda sterkere i vår region, sier administrerende direktør Steinar Kaalstad i Høyde-Service Utleie i samme melding.

– Markedsutviklingen og strukturendringene i bransjen innebærer at salg er den beste løsningen for å sikre videreutvikling av selskapet til beste for våre kunder og ansatte. Når valget falt på Renta, er det fordi selskapet står for gode verdier, har solide ressurser og verdsetter lokal posisjon og forankring, sier Kaalstad videre.

Han startet med utleie i 1984. Gründeren rundet nylig 70 år og overlater nå ansvaret til sin datter Kristin Kaalstad Pran som i dag leder hovedkontoret i Porsgrunn. Hun bli med på Rentas videre satsing sammen med de øvrige medarbeiderne.

– Lokalkunnskapen er ivaretatt og våre medarbeidere er sikret videreutvikling hos en fremoverlent aktør i en spennende bransje. Vi ser fram til å bli en del av Renta, sier Kristin Kaalstad Pran.

Høyde-Service Utleie AS har 25 ansatte og flere enn 500 maskiner til utleie. Maskinparken består av lifter/personløftere, teleskoptrucker, hjulbrakker, stillas, grave- og masseforflytningsutstyr, skog- og hageutstyr med mer.

Vokser
I fjor styrket Renta posisjonen på Østlandet ved å overta Utleiesenteret. Selskapet er på god vei til å bli landsdekkende i Norge, heter det videre i meldingen.

– Høyde-Service Utleie AS er et solid selskap som er i vekst, som har et godt kundeomdømme og som har opparbeidet seg en meget sterk posisjon i sine markedsområder. Når selskapet nå blir en del av Renta, vil det styrke grunnlaget for videre vekst både i eksisterende og nye markeder, sier administrerende direktør for Rentas virksomhet i Norge, Leif-Martin Drange.

Drange understreker at kundene nå vil få et bredere tilbud både med hensyn til materiell og geografisk dekning.

– Den grønne profilen vil bli tydeligere og tilgangen på de beste teknologiske og digitale løsningene er sikret for kundene. Høyde-Service Utleies høye servicenivå og den sterke lokale forankringen vil bli videreført, sier Drange.

Oppkjøpet forventes gjennomført i løpet av april.