<p>BNL-sjef Jon Sandnes med en av deltakerne på rekrutteringsseminaret, HMS- og kvalitetssjef Ann Helena Frøland i Asker Entreprenør. Både Sandnes og Frøland hadde gjerne sett at det var flere menn fra byggenæringen blant deltakerne. Foto: Svanhild Blakstad</p>Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm. Foto: Svanhild BlakstadKari Sandberg, administrerende direktør i EBA. Foto: Svanhild BlakstadSweco-direktør Grethe Aspelund. Foto: Svanhild BlakstadKonsernsjef Eirik Gjelsvik i Backe Gruppen. Foto: Svanhild BlakstadKristine Wendt, leder av Kvinner og Teknikk avd. Oslo og klubbleder i Caverion holdt et sterkt innlegg om hva som møtte henne da hun startet som lærling i byggenæringen for endel år tilbake. Foto: Svanhild BlakstadEli H. Heyerdahl, fagsjef i Rørentreprenørene og styreleder i Ingeborg-nettverket. Foto: Svanhild BlakstadAvtroppende byggherredirektør Synnøve Lyssand i Statsbygg var en av foredragsholderne. Foto: Svanhild BlakstadUTFORDRET BNL: Fagsjef Eli Heyerdahl Eide i Rørentreprenørene er en pådriver for bedre kjønnsbalanse i byggenæringen. Ì november utfordret hun BNL og næringen til å gå sammen om økt innsats på dette feltet, noe BNL-sjef Jon Sandnes responderte på ved å invitere hele bransjen til temadag om hvordan få flere kvinner inn i byggenæringen. Foto: Svanhild BlakstadHR-sjef Marianne Boeck og kommunikasjonsrådgiver Line Midtgaard i Backegruppen deltok på samlingen. Foto: Svanhild BlakstadDet var fullt hus på BNLs samling for økt kvinnerekruttering i byggenæringen. Foto: Svanhild BlakstadLine Fragell fra byggopplæringskontoret i Telemark var en av mange deltakere på BNLs samling for økt rekruttering av kvinner i byggenæringen. Foto: Svanhild BlakstadSif Løvdahl og Iselin Abel Nilsen fra AF. Foto: Svanhild BlakstadSweco-direktør Grethe Aspelund og Kristin Dahle fra Unicon. Foto: Svanhild BlakstadKristine Wendt, leder av Kvinner og Teknikk avd. Oslo og HMS-sjef Neda Maria Kaizumi i Caverion. Foto: Svanhild BlakstadFra BNLs seminar om hvordan få kvinner til å velge byggenæringen. Foto: Svanhild BlakstadFra BNLs samling for økt kvinnerekruttering i byggenæringen. Foto: Svanhild BlakstadFra BNLs samling for økt kvinnerekruttering i byggenæringen. Foto: Svanhild BlakstadBNL-leder Jon Sandnes. Foto: Svanhild BlakstadSeminaret ble avsluttet med en workshop, der deltakerne fikk bryne seg på ulike oppgaver. Foto: Lene EikefjordSeminaret ble avsluttet med en workshop, der deltakerne fikk bryne seg på ulike oppgaver. Foto: Lene Eikefjord

Rekruttering av kvinner i byggenæringen: – Dette er bare starten!

Mer enn 100 deltakere samlet seg til BNLs seminar om hvordan rekruttere flere kvinner inn i byggenæringen på Næringslivets Hus.

– Vi håper dagen i dag skal resultere i mange gode, konkrete råd om hvordan vi skal få flere kvinner inn i vår næring. Dette er bare starten!

BNL-leder Jon Sandnes innrømmet at han var både spent og forventningsfull da han onsdag morgen ønsket mer enn 100 bedriftsledere, HMS-ansvarlige og andre fra byggenæringen til BNLs første konferanse om kvinnerekruttering.

Idédugnad

Sandnes er overveldet over responsen på initiativet han tok på tampen av fjoråret, da han inviterte hele næringen til idédugnad for å se på hvordan man kan få flere kvinner inn i næringen. Bakteppet er at det er bare 8-9 prosent kvinneandel totalt sett i byggenæringen, og kun to prosent på fagarbeidersiden.

– Vi trenger flere kvinner til å være med og bygge Norge. Med økt mangfold får vi tilgang på talenter fra hele befolkningen. Vi har allerede veldig mange gode forbilder som har vist at de kan bekle alle roller i hele byggenæringen, men de er for få, sier Sandnes til Byggeindustrien.

Han har store forventninger til samlingen og er tydelig på at dette bare er starten på noe større:

– Vi sitter ikke med fasiten på hva innsatsfaktorene skal være, selv om vi har mange meninger om det. Det vi håper å få ut av dagen i dag er gode råd på hvor vi skal bruke ressurene våre. I dag har vi mange ildsjeler, både enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter, men BNL ønsker å samle hele næringen i dette arbeidet, sier han.

Treffer tidsånden

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm var en av mange foredragsholdere på rekrutteringsseminaret. Hun ga honnør til BNL for å sette temaet på dagsorden:

– Dere treffer tidsånden når dere setter kjønnsbalanse på agendaen og utfører et viktig samfunnsoppdrag når dere har tenkt å gjøre noe med dette, sier Bjurstrøm.

Hun pekte på at arbeidsvilkårene i ulike deler av arbeidslivet blir likere både for kvinner og menn hvis kjønnsbalansen blir bedre.

– Ledelsen må med

EBA-direktør Kari Sandberg. Foto: Svanhild Blakstad

Administrerende direktør Kari Sandberg i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg savnet flere menn blant deltakerne, som besto av cirka nitti prosent kvinner:

– Jeg hadde håpet på flere mannlige ledere her i dag. Det er utrolig viktig at ledelsen i bedriftene er med på dette hvis vi skal få økt rekruttering av kvinner i byggenæringen. Det å ha en god kjønnsbalanse er kritisk viktig. På den måten tiltrekker vi oss mer talent, blir mer attraktive og lønnsomme, sier Sandberg.

Jobber strategisk

Administrerende direktør Grete Aspelund i Sweco pekte i sitt innlegg på at mangfold er en nødvendighet for å lykkes. Rådgiverselskapet jobber bevisst og strategisk for bedre kjønnsbalanse.

– Det er kjempeviktig å få satt dette på dagsorden. For oss i Sweco har det vært viktig lenge, og vi er her fordi vi er opptatt av å styrke fokuset i byggenæringen og for å dele av våre egne erfaringer, sier hun til Byggeindustrien.

VISE VEI: - Hvis man skal få til en endring må man som leder gå foran og bruke seg selv som rollemodell. Det er avgjørende hvis vi skal få bedre kjønnsbalanse i byggenæringen, sier administrerende direktør Grete Aspelund i Sweco. Foto: Svanhild Blakstad

Under Aspleunds ledelse har selskapet økt kvinneandelen både i topp- og regionledelsen.

– Vi har fått det inn i vår strategi og jobber veldig strukturert med det. Samtidig ser vi at også vi har en god vei å gå for at alle ledere innser at alle må jobbe veldig målrettet og strukturert for å få til de endringene som vi ønsker – og som er viktige for å få økt lønnsomhet og verdiskapning i samfunnet, sier Sweco-sjefen.

Blant øvrige foredragsholdere var SINTEF-byggforsksjef Hanne Rønneberg, fagsjef Eli Heyerdahl i Rørentreprenørene, OBOS-sjef Daniel Siraj, Backe-sjef Eirik Gjelsvik, Bettina Gross i PNC, HMS-sjef Neda Kaizumi i Caverion og byggherredirektør Synnøve Lyssand i Statsbygg.

Seminaret ble avsluttet med en workshop, der deltakerne fikk bryne seg på ulike oppgaver. Foto: Lene Eikefjord