Rekordvekst for Utleiemegleren

Stadig flere nordmenn leier bolig, og Norges største forvalter av utleieboliger har fordoblet omsetningen på tre år.

Utleiemegleren AS hadde i fjor en omsetning på 108 millioner kroner, en økning på drøyt 40 prosent fra året før og en dobling siden 2006. Årsresultatet før skatt var på nær 20 millioner, en økning på nesten 50 prosent fra året før.

Selskapet forvalter i dag nær 6000 utleieboliger, nesten en dobling på tre år. 17 prosent av husholdningene i Norge leier bolig, og det har vært en økning i andelen som leier bolig siden 1990.

- Det siste årets usikkerhet i boligmarkedet har bidratt til en kraftig økning i antall utleieboliger og folk som ønsker å leie. Samtidig ser vi at flere søker profesjonell hjelp når de skal leie ut. De fleste som leier eller leier ut er privatpersoner, og mange vet ikke hvilke rettigheter de har, sier administrerende direktør Geir Chr. Nielsen i Utleiemegleren.

Selskapet ble startet i 1995 og har fire kontorer i Oslo og kontorer på Romerike, i Bærum, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Utleiemegleren har budsjettert med fortsatt vekst i 2009 og har ambisjoner om å doble omsetningen igjen de tre neste årene.

På grunn av den sterke veksten, styrker Utleiemegleren administrasjonen med flere nye stillinger i tiden fremover, blant annet ny administrerende direktør. Geir Chr. Nielsen, som er en av selskapets eiere, skal konsentrere seg om forretningsutvikling.