Produksjonen i fabrikken til Kynningsrud Prefab i Uddevalla starter opp allerede i oktober. Foto: Arve Brekkhus

Rekordordre for Kynningsrud Prefab

Kynningsrud Prefab har skrevet kontrakt med NCC Construction Sverige om levering og montering av prefabentreprisen til nye Mölndals Galleria i Mölndal sentrum. Kontraktsummen er på hele 110 millioner kroner, og prosjektet er dermed det største hittil i Kynningsrud Prefabs historie.

- Det er veldig gledelig å jobbet frem denne løsningen sammen med NCC, sier salgsingeniør Niclas Brav på Kynningsrud Prefab AB, som har hatt ansvaret for å få gjennom avtalen.

- Det har vært en krevende jobb gjennom flere måneder for å oppnå vel fungerende og effektive løsninger for dette prosjektet, forteller Brav.

Montasjen av betongelementene starter opp i begynnelsen av 2016 og pågår gjennom hele året. Produksjonen i fabrikken til Kynningsrud Prefab i Uddevalla starter opp allerede i oktober.

- Prosjektet generer godt belegg for produksjonen av betongelementene i fabrikken i seks måneder og gir oss rom til å fortsette utviklingen mot markedet ved å tilføre innovative og effektive løsninger. Oppdrag i denne størrelsesorden viser at vi også kan gjennomføre store prosjekter, sier salgssjef Jon Blomberg fornøyd.

Prosjektsjef i NCC, Torleif Harrysson, berømmer Kynningsrud Prefab for evnen til å gjennomføre prosjekter og å finne gode løsninger og bekrefter at dette er årsaken til valget av leverandør.

- Vi ser fram til et fortsatt sterkt engasjement og bra samarbeid i prosjektet, slik at både Kynningsrud Prefab og NCC skal kunne gjennomføre enda et vellykket prosjekt, sier Harrysson. 

Mölndals Galleria