Reinsame fikk Selvaags minnepris

Olav Selvaags Minnepris ble onsdag delt ut til Johan Mathis Turi. Prisen, som deles ut for første gang, går ifølge priskomiteen til en kraftfull og uredd forkjemper for samisk kultur og reindriftspolitikk.

Selvaag skriver på sine nettsider at Turi får prisen for sin evne til å:


tenke nytt og utradisjonelt basert på fakta og logikk anvise konstruktive om enn radikale, løsninger når han kritiserer handle, når nødvendig for å realisere sine forslag anvende forskning og utviklingen i fornyelsen av sin næring se helheten og derfor kunne konkludere til det beste for de berørte være en uredd forkjemper for individets frihet og rett til å hevde sine meninger Den øvrige begrunnelsen fra Selvaag er:


Dette kunne like gjerne vært en beskrivelse av Olav Selvaag og de egenskaper han satte høyt. Johan Mathis Turi ble født på fjellet, ved Akkanas i Kautokeinos østfjell, i 1953. Han er selvlært i livets skole og det har gitt ham store kunnskaper som han formidler på en forbilledlig måte med sine kolleger på hjemlig mark og med universitets- og fagmiljøer på alle nivåer, over hele verden. Turi hevder og praktiserer individets frihet ved å være seg selv og ved å inspirere andre gjennom nytenkning og nyskapende virksomhet. På denne måten har han i vesentlig grad bidratt til å øke selvrespekten og stoltheten hos reindriftsfolk i de arktiske områder av verden. Han engasjerte forskningen for å utvikle næringsgrunnlaget på vitenskapelig basis, og han initierte bedre samarbeide mellom utøverne av næringen i alle arktiske land for gjensidig anvendelse av foreliggende kunnskaper. Derfor tok han initiativ til å etablere Association of World Reindeer Herders (WRH) som han ble den første president for i 1997. Han ble gjenvalgt i vervet i 2001. Turi hevder kraftfullt og uredd at reindrift ikke bare er en næring. Dette dreier seg om folkenes egen kultur, deres leve- og driftsform. Han er av dem som lever i harmoni med naturen og dens skaperverk. Han ser reindriften som en viktig del av dette, derfor slåss han for dens bevaring og videreutvikling. I det arbeidet er han nytenkende og initiativrik, og en aktiv brobygger på den internasjonale arena. Johan Mathis Turi har i ord og handling fremmet saklig kritikk av kollektivtankens styring av reindriftsnæringen, og han har samtidig anvist løsninger for å ivareta samfunnets interesser. Når minoritetsgrupper som reindrifts-samene vesentlig bedrer sine muligheter til økonomisk lønnsom virksomhet og selvberging på eget grunnlag, resulterer dette ikke bare i bedre økonomi for dem, men faktisk for hele storsamfunnet. Like viktig er det at dette skaper respekt fra samfunnets side. Han vil fremme nytenkning og styrke individets rettigheter, fremfor kollektivets, ved utviklingen av selve næringsgrunnlaget for samiske folkegrupper i arktiske land. I Priskomitéen: H.r. adv. Else Bugge Fougner, tidl. LO-leder Yngve Haagensen, Generalsekretør Ivar Ekeberg, Operasjef Bjørn Simensen, Professor Rolf Seljelid, biskop Gunnar Stålsett og konsernsjef Ole Gunnar Selvaag som leder.