Området er på cirka 990 dekar og er en del av Gardermoen næringspark. Reguleringsplanen legger til rette for nesten 600.000 kvadratmeter med næringsbebyggelse, med hovedvekt på industri-, verksteds- og lagervirksomhet.
Området er på cirka 990 dekar og er en del av Gardermoen næringspark. Reguleringsplanen legger til rette for nesten 600.000 kvadratmeter med næringsbebyggelse, med hovedvekt på industri-, verksteds- og lagervirksomhet.

Regulerer 1.000 dekar næringsområde på Gardermoen

En ny reguleringsplan legger til rette for nesten 600.000 kvadratmeter med næringsbebyggelse på Gardermoen.

Hele området er på cirka 990 dekar, og er en del av Gardermoen næringspark. Planen legger til rette for næringsbebyggelse som skal ha hovedvekt på industri-, verksteds- og lagervirksomhet. Tirsdag vedtok formannskapet i Ullensaker enstemmig å legge detaljreguleringsplanen for Gardermoen Næringspark 2, Vilbergmoen ut til offentlig ettersyn, melder Romerikes Blad.

– Her vil det komme store og kjente selskaper, sier Halvor S. Snarvold, prosjektdirektør i Fabritius til avisen.

Fabritius eier Oslo Logistikkpark Gardermoen (OLG) sammen med Ferd og Nordr, og står sammen med Sverre Knutsen AS bak detaljreguleringsplanen. Snarvold håper å være i gang med bygging i løpet av 2023, dersom andregangsbehandlingen legger til rette for det.

OLG eier også næringsarealer i Gardermoen Næringspark 1, hvor de for tiden bygger et 36.000 kvadratmeter stort hovedlager for Sport Holding (Sport 1 og Intersport).

Snarvold uttaler til Romerikes Blad at det er den typen aktører de ønsker seg til Gardermoen Næringspark 2.

Før behandlingen i formannskapet orienterte seniorrådgiver Atle Sander om status for Gardermoen næringspark, og presenterte en liste over de kjente prosjektene i området.

- Felleskjøpet-lager (21.000 kvadratmeter - ferdig bygd)
- Starco (22.500 kvadratmeter ferdig bygd, søker om ytterligere 10.000 kvadratmeter)
- Porsche Elbilsenter (2.000 kvadratmeter - åpnet)
- Sjømatsenter (34.000 + 19.000 kvadratmeter - under bygging)
- Sportslager (36.000 kvadratmeter - under bygging)
- NAF (2.000 kvadratmeter - venter på tillatelse)
- Østre ramper i V23-krysset (venter på tillatelse)
- Kunstlager (14.000 kvadratmeter - under bygging)
- Møller Bil og verksted (12.000 + 4.000 kvadratmeter - har begynt på første fase)
- Ragn Sells (2.000 kvadratmeter - venter på tillatelse)
- Solar (10.000 kvadratmeter - venter på tillatelse)