Regjeringens krisestøttestab i nye lokaler

Nyinnredede lokaler proppfulle av høyteknologi står nå klare til å inntas av Regjeringens krisestøtteenhet (KSE) i tilfelle Norge rammes av alvorlige sivile kriser.

Et trygt samfunn må være i stand til å reagere raskt og effektivt i kritiske situasjoner, sier justisminister Knut Storberget (Ap), som fredag åpnet de nyinnredede lokalene i regjeringskvartalet. Krisehåndteringslokalene har arbeidsplasser til et stort antall personer og kan fungere godt med 50 mennesker i arbeid til samme tid, forteller leder Roy Abelsen i KSE Mye utstyr Blant utstyret i lokalene er et betydelig antall videotelefoner (VTC) som gjør det mulig å få inn på storskjerm og stå i direkte kontakt med krisestabene til sentrale instanser som blant annet Politidirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og bredskap (DSB). Utstyr for kryptert kommunikasjon med ulike instanser er også på plass. Regjerings krisestøtteenhet har ikke døgnkontinuerlig vakt, men beredskap døgnet rundt. Staben består nå av seks personer som skal kunne komme sammen i løpet av få minutter på dagtid og innen en time om natten, forteller Abelsen. Utenriksdepartementet, som skal lede håndteringen av eventuelle kriser som rammer eller truer nordmenn i utlandet, har i halvannet år hatt til rådighet tilsvarende godt utstyrte lokaler. Ikke en operativ stab Krisestøtteenheten skal ikke fungere som en operativ stab, men være et supplement til de ressurser fagdepartementene selv har i krisesituasjoner. KSEs oppgave blir dermed først og fremst å bedre departementenes evne til krisehåndtering, det vil si bistå med støttefunksjoner til departementene og til Regjeringens kriseråd under kriser i fredstid. Administrativt så vel som faglig er KSE tilknyttet Justisdepartementet.