Arbeids- og inkluderingsministeren Marte Mjøs Persen (Ap) ønsker å styrke arbeidstakernes rettigheter for de som jobber midlertidig eller på deltid. Onsdag sendes en rekke forslag på høring. Foto: Javad Parsa / NTB

Arbeids- og inkluderingsministeren Marte Mjøs Persen (Ap) ønsker å styrke arbeidstakernes rettigheter for de som jobber midlertidig eller på deltid. Onsdag sendes en rekke forslag på høring. Foto: Javad Parsa / NTB

Regjeringen vil sikre tryggere og mer forutsigbare arbeidsforhold

Arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) ønsker å sikre tryggere arbeidsforhold for deltids- og midlertidige ansatte. Onsdag sendes en rekke forslag på høring.

– Forslagene vil styrke arbeidstakernes rettigheter. De skal gi større forutsigbarhet og fremme faste, hele stillinger, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap).

Bakgrunnen for forslagene, som nå blir sendt ut på høring, er utviklingen av ansettelsesformer som deltidsansettelse og ulike former for midlertidige ansettelser, og den usikkerhet det medfører for arbeidstakerne.

Forslaget fra regjeringen inkluderer blant annet endringer i reglene om skriftlig arbeidsavtale og om varigheten av prøvetid, samt strengere og tydeligere krav til forhåndsvarsling av arbeidstid og en rett til å be om mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår.

– Endringene som foreslås, vil forsterke og fornye arbeidsmiljøloven for å møte utviklingen i arbeidslivet. Forslagene vil gi økt rett til informasjon om arbeidsvilkår for arbeidstakerne, slik at arbeidstaker blir best mulig i stand til å ivareta egne rettigheter og behov. Vi ønsker også endringer som skal fremme tryggere og mer forutsigbare arbeidsvilkår og tilknytningsformer, sier Persen.

Forslagene som sendes på høring, omfatter blant annet:

* Ved midlertidig ansettelse skal prøvetiden stå i et rimelig forhold til arbeidsforholdets forventede varighet og arbeidets art.

* De som jobber deltid eller er midlertidig ansatt, skal få skriftlig og begrunnet svar fra arbeidsgiver hvis de ber om mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår

*Hvis det ikke står i avtalen at et arbeidsforhold er midlertidig, skal fast stilling legges til grunn.

Høringsfristen for forslagene er 20. oktober 2022.