Justis- og beredskapsdepartementet mener dagens bestemmelse er for snever, og foreslår at strafferammen for grov utnyttelse av utlendinger bør heves til fengsel i tre år. Illustrasjonsfoto.
Justis- og beredskapsdepartementet mener dagens bestemmelse er for snever, og foreslår at strafferammen for grov utnyttelse av utlendinger bør heves til fengsel i tre år. Illustrasjonsfoto.

Vil ha strengere straff for grov utnyttelse av utlendinger

Regjeringen vil åpne for å straffe de som utnytter utlendinger i et arbeids- og boligforhold. De vil også ha strengere straffer. Ekspert kaller forslaget et fremskritt, men mener det er rart bestemmelsen kommer til utlendingsloven.