Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) foreslår å øke oljepengebruken med nesten 30 milliarder kroner fra statsbudsjettet for i år. Foto: Lise Åserud / NTB

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) foreslår å øke oljepengebruken med nesten 30 milliarder kroner fra statsbudsjettet for i år. Foto: Lise Åserud / NTB

Regjeringen vil bruke 352,2 milliarder oljekroner i revidert budsjett – øker med 29,8 milliarder

Regjeringen øker oljepengebruken med nesten 30 milliarder kroner i forslaget til revidert nasjonalbudsjett.

Fakta om hovedtallene i forslaget til revidert nasjonalbudsjett

Hovedtallene fra regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Tallene for 2021 er i parentes.

* Foreslått oljepengebruk i 2022 (strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd): 352,2 milliarder kroner (354,4)

* Uttak fra oljefondet (Statens pensjonsfond utland): 2,9 prosent (3,2)

* Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge er anslått å øke med 3,6 prosent i år (4,2)

* Sysselsetting, personer: 3 prosent (1,2)

* Arbeidsledighetsrate, AKU: 3,3 prosent (4,4)

* Arbeidsledighetsrate, registrert: 1,8 prosent (3,1)

* Budsjettets virkning på norsk økonomi (budsjettimpuls): -0,5 prosent (-0,6)

(Kilde: Finansdepartementet)

Det framgår av hovedtallene i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Hovedtallene ble publisert klokka 8 torsdag, mens budsjettforslaget først blir lagt fram klokka 10.45.

Oljepengebruken anslås til 352,2 milliarder kroner i år. Det er om lag 30 milliarder kroner mindre enn før revidert budsjett, men fortsatt om lag 30 milliarder kroner høyere enn anslaget i regjeringens tilleggsproposisjon fra i fjor høst, ifølge pressemeldingen til Finansdepartementet.

Oljepengebruken i revidert anslås å utgjøre 2,9 prosent av Statens pensjonsfond utland, best kjent som oljefondet.

– Norsk økonomi er inne i en høykonjunktur, til tross for urolige omstendigheter. Den økonomiske veksten er sterk, sysselsettingen er høy, og arbeidsledigheten er lav. Bedriftene melder om økende mangel på arbeidskraft, og lønns- og prisveksten tiltar, skriver departementet.