Foto: Freddy Samson Fagerheim/Bane NOR

Regjeringen gir grønt lys til 25 nye passasjertog

Regjeringen vil gi Norske Tog AS muligheten til å bestille 25 nye Flirt-tog.

– Passasjertallene viser at stadig flere reiser med tog. Flere reisende betyr at det blir behov for flere tog. I tillegg er en del av togflåten utdatert, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) om forslaget i revidert budsjett.

Med tirsdagens varslede utvidelse kan Norge få til sammen 132 Flirt-tog i trafikk.