Regjeringen beskytter tre truede planter

Regjeringen har besluttet at de tre truede planteartene trøndertorvmose, skredmjelt og svartkurle skal bli prioriterte arter og dermed få sterkere beskyttelse.

– Dette er tre unike planter som bare vokser noen få steder i verden. Trøndertorvmose er bare funnet i Nord-Trøndelag, og ikke noe annet sted i hele verden. Det er viktig at vi tar vare på slike arter, slik at også de generasjoner som kommer etter oss skal få oppleve dem, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H).

Skredmjelt er bare kjent fra to steder i Hjelmeland kommune og to steder i Skottland. Svartkurle er en orkidé som bare er kjent fra sju kommuner i Norge.

Totalt er nå 13 arter av pattedyr, fugler, planter og insekter utpekt som prioriterte. Dette skal gi et signal om hvilke arter det skal tas mest hensyn til, opplyser Klima- og miljødepartementet.