Regjeringen anser Hydro-saken som avsluttet

Næringsminister Dag Terje Andersen (Ap) vil ikke lenger forfølge Hydros håndtering av opsjonene. Han anser saken som avsluttet fra departementets side.

Andersen er stadig like misfornøyd med opsjonspakkens størrelse, men synes det avgjørende er at konsernledelsen har erkjent problemet og sagt fra seg en del millioner. Staten har som største eier i Hydro full tillit til styret, men Andersen forsvarer likevel at styreleder Jan Reinås måtte fratre.

- Det som skjedde mandag kveld, viser at organene i selskapet fungerer. Det er bedriftsforsamlingens oppgave å kontrollere styret, og det fikk en enstemmig tillitserklæring. Vi i departementet skal ikke opptre som overdommere overfor enkeltpersoner eller i enkeltsaker, sier Andersen.

Den samlede opsjonspakken er redusert med 20 millioner kroner, men er like fullt verdt 190 millioner kroner. Næringsministeren ser gjerne dette beløpet enda lavere og helst lik null, men erkjenner at opsjonsavtalene er godkjent i Hydros organer.

- Da er det ikke mer staten kan gjøre, sier han.